Маркування харчових продуктів відповідно до нових нормативних вимог

Кафедра

Назва

Тип/документ

Мета

Керівник

Цільова аудиторія

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Маркування харчових продуктів відповідно до нових нормативних вимог

Тренінг (сертифікат ЛНТУ по закінченні)

Ознайомлення з новими вимогами щодо маркування харчових продуктів відповідно до вимог українського та європейського законодавства; набуття  практичних навичок оцінювання правильності маркування харчових продуктів

 

 

К.т.н., доц.

Пахолюк О.В.,

к.т.н., доц.

Передрій О.І.

Здобувачі вищої освіти; працівники закладів торгівлі та підприємств харчової галузі