Машинобудівний факультет (МБФ)

декан: доктор технічних наук, професор

Сергій Іванович Пустюльга

+38(0332) 74-61-31  mbf.declutsk@gmail.com

Сайт факультету: mbf.lntu.edu.ua

     У 2015 році колектив машинобудівного факультету Луцького НТУ відсвяткував свою 30-річну історію.

А історія факультету була започаткована у 1985 році, коли на базі будівельного факультету Луцького філіалу ЛПІ наказом Міністерства освіти України були створені машинобудівний та технологічний факультети.

 У період 1985-1988 навчальних років прийом студентів на перший курс МБФ проводив тільки за двома спеціальностями:

0509 – сільськогосподарські машини; 1609 – автомобілі і автомобільне господарство.

У 1990 р. на МБФ розпочалася підготовка студентів за новими спеціальностями: 0701 – економіка і управління в машинобудуванні та 1004 – електропостачання (по галузям);.

У 1991 р. на машинобудівному факультеті відновився прийом студентів за спеціальністю 2903 – промислове та цивільне будівництво. У 1993 р. була відкрита нова спеціальність: 0521дизайн, а у 1994 р. започатковано підготовку зі спеціальностей: 0602 – Економіка і управління виробництвом, 0608 – Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності.

У результаті структурних змін в університеті, за період із 1992 по 2007 рік, на базі машинобудівного факультету були утворені: інженерно-конструкторський факультет, економічний факультет, будівельний факультет.

У 2003 р. на МБФ було започатковано підготовку фахівців за спеціальністю: “Обладнання лісового комплексу”, а у 2005 р. - ліцензована підготовка інженерів зі спеціальностей: “Обладнання переробних і харчових виробництв” та “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”.

Крім того, у 2010 році на факультеті було ліцензовано нову спеціальність – Транспортні технології, а у 2016 році – ліцензовані спеціальності – Харчові технології та Агроінженерію.

 Починаючи із 2016 року МБФ проводить підготовку здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавр та магістр зі спеціальностей:


 Навчаючись за спеціальністю Галузеве машинобудування на факультеті, за бажанням, можна отримати наступні спеціалізації:

 - машини та обладнання сільськогосподарського  виробництва;

- обладнання переробних і харчових виробництв;

- обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування;

-  обладнання лісового комплексу.

 Сьогодні структура машинобудівного факультету виглядає наступним чином:

 Навчання на факультеті забезпечують 70 викладачів, із яких 8 мають наукові ступені докторів і 59 – кандидатів наук. Зараз на МБФ навчається близько 1200 студентів та 25 аспірантів. За роки існування факультет дав путівку в життя більше 8000 своїм випускникам.

 Основними напрямками науково-дослідної роботи колективу факультету є: “Перевезення, логістика, управління матеріальними потоками”, “Покращення економічних та екологічних показників автомобільних двигунів”, “Дослідження особливостей криволінійного руху автомобілів”, “Підвищення ефективності теплогенеруючого, теплотранспортувального обладнання та споживачів теплоти”, “Модульне проектування гаражного обладнання”, “Енергозберігаючі технології та засоби сушіння сільськогосподарських матеріалів”, “Механіко-технологічне забезпечення функціонування замкнутих агроекологічних систем”, “Дослідження та розробка ґрунтообробних, картопле- та розсадосадильних машин”, “Тертя і спрацювання машин”, “Підвищення довговічності і конструктивних елементів машин”, “Автоматизація проектування криволінійних поверхонь”, “Удосконалення обладнання переробних і харчових виробництв”, “Машинознавство”, “Динаміка та міцність машин”.

 

НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА ФАКУЛЬТЕТУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

СТУДЕНТИ І ВИПУСКНИКИ

ВИХОВНА РОБОТА

  

Підрозділи факультету:

Кафедра автомобілів і транспортних технологій 

Кафедра інженерного та комп'ютерного забезпечення агропромислового коплексу

Кафедра обладнання лісового комплексу та теорії механізмів машин(ОЛК і ТММ) 

Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (ІКГ) 

Кафедра обладнання переробних виробництв (ОПВ)

Кафедра машин легкої промисловості (МЛП)