Машинобудівний факультет (МБФ)

    

 

У 2015 році колектив машинобудівного факультету Луцького НТУ відсвяткував свою 30-річну історію.

Історія факультету була започаткована у 1985 році, коли на базі будівельного факультету Луцького філіалу ЛПІ наказом Міністерства освіти України були створені машинобудівний та технологічний факультети.

У період 1985-1988 навчальних років прийом студентів на перший курс МБФ проводив тільки за двома спеціальностями:

0509 – Сільськогосподарські машини; 1609 – Автомобілі і автомобільне господарство.

У 1990 р. на МБФ розпочалася підготовка студентів за новими спеціальностями: 0701 – Економіка і управління в машинобудуванні та 1004 – Електропостачання (по галузям).

У 1991 р. на машинобудівному факультеті відновився прийом студентів за спеціальністю 2903Промислове та цивільне будівництво. У 1993 р. була відкрита нова спеціальність: 0521Дизайн, а у 1994 р. започатковано підготовку зі спеціальностей: 0602 – Економіка і управління виробництвом, 0608 – Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності.

У результаті структурних змін в університеті, за період з 1992 року по 2007 рік, на базі машинобудівного факультету були утворені: інженерно-конструкторський факультет, економічний факультет, будівельний факультет.

У 2003 р. на МБФ було започатковано підготовку фахівців за спеціальністю: “Обладнання лісового комплексу”, а у 2005 р. - ліцензована підготовка інженерів зі спеціальностей: “Обладнання переробних і харчових виробництв” та “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”.

Крім того, у 2010 році на факультеті було ліцензовано нову спеціальність – "Транспортні технології",  у 2016 році – ліцензовані спеціальності – "Харчові технології" та "Агроінженерія", а у 2017 році –  "Технології легкої промисловості" та "Лісове господарство".

На сьогодні МБФ проводить підготовку здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавр та магістр зі спеціальностей:


Навчаючись за спеціальністю Галузеве машинобудування на факультеті, за бажанням, можна отримати наступні спеціалізації:

 

-         - машини та обладнання сільськогосподарського  виробництва;

-         - обладнання переробних і харчових виробництв;

-        -  обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування;

-         - обладнання лісового комплексу.

 

Сьогодні структура машинобудівного факультету виглядає наступним чином

 

Навчання на факультеті забезпечують 63 викладача, із яких 6 мають наукові ступені докторів і 55 – кандидатів наук. Зараз на МБФ навчається близько 1000 студентів та 15 аспірантів. За роки існування факультет дав путівку в життя більше 8000 своїм випускникам.


Основними напрямками науково-дослідної роботи колективу факультету є: “Перевезення, логістика, управління матеріальними потоками”, “Покращення економічних та екологічних показників автомобільних двигунів”, “Дослідження особливостей криволінійного руху автомобілів”, “Підвищення ефективності теплогенеруючого, теплотранспортувального обладнання та споживачів теплоти”, “Модульне проектування гаражного обладнання”, “Енергозберігаючі технології та засоби сушіння сільськогосподарських матеріалів”, “Механіко-технологічне забезпечення функціонування замкнутих агроекологічних систем”, “Дослідження та розробка ґрунтообробних, картопле- та розсадосадильних машин”, “Тертя і спрацювання машин”, “Підвищення довговічності і конструктивних елементів машин”, “Автоматизація проектування криволінійних поверхонь”, “Удосконалення обладнання переробних і харчових виробництв”, “Машинознавство”, “Динаміка та міцність машин”.

 

АНКЕТУВАННЯ ПО ОБРАННЮ СТУДЕНТАМИ

ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА ФАКУЛЬТЕТУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

СТУДЕНТИ І ВИПУСКНИКИ

ВИХОВНА РОБОТА

Графіки захисту кваліфікаційних робіт

 

Підрозділи факультету:

Кафедра автомобілів і транспортних технологій 

Кафедра аграрної інженерії

Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (ІКГ) 

Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв (ТОПВ)

Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства