Мета і напрями діяльності підрозділу ліцензування та акредитації

Мета і напрями діяльності підрозділу ліцензування та акредитації

Підрозділ ліцензування та акредитації створений з метою здійснення комплексу заходів з організації, підготовки, супроводу та проведення процесу ліцензування і акредитації спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, та вищого навчального закладу в цілому.

Основні завдання підрозділу ліцензування та акредитації:

- координація роботи з ліцензування та акредитації;

- збір, аналіз, узагальнення і статистична обробка інформації, що стосується питань ліцензування та акредитації; вивчення змін у нормативно-правовій базі та інформування структурних підрозділів вищого навчального закладу щодо них;

- подання керівництву університету оперативної інформації для прийняття рішень в питаннях ліцензування та акредитації;

- надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам вищого навчального закладу у підготовці документів щодо ліцензування спеціальностей, проходження акредитації;

- контроль за внесенням в базу ЄДЕБО даних, необхідних для здійснення процесу ліцензування/акредитації;

- підготовка пропозицій щодо кандидатур експертів з ліцензування та акредитації з числа працівників університету на вимогу Міністерства освіти і науки України;

- здійснення супроводу ліцензійних та акредитаційних справ спеціальностей у Міністерство освіти і науки України,  Акредитаційну комісію;

- забезпечення своєчасного оформлення ліцензій та сертифікатів, переоформлення у разі закінчення їх терміну дії;

- контроль за дотриманням ліцензованих обсягів підготовки фахівців у вищому навчальному закладі;

- забезпечення зберігання матеріалів з ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальностей вищого навчального закладу;

- моніторинг ринку освітніх послуг України щодо забезпечення перспективного розвитку освітньої діяльності вищого навчального закладу шляхом ліцензування нових (перспективних) спеціальностей та/або скасування існуючих;

- розробка та подання рекомендацій з підвищення якості підготовки фахівців відповідно до ліцензійних/акредитаційних вимог.