МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

На факультеті підготовка фахівців здійснюється за навчальними програмами, що повністю відповідають державним та сучасним європейським стандартам вищої освіти, розроблених в рамках Болонського процесу. Всі студенти факультету повністю забезпечені навчально-методичною літературою. Викладачі МБФ є авторами навчальних підручників та посібників, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України до впровадження в навчальний процес у ВНЗ України.

 


 

 

Викладачі та студенти машинобудівного факультету активно займаються науково-дослідною роботою, яка є однією із складових частин діяльності факультету. Про це свідчать їх багаточислені участі в міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих столах та Всеукраїнських молодіжних конкурсах.

 


На машинобудівному факультеті підтримуються існуючі та розширюються науково- навчальні зв’язки із провідними навчальними закладами ближнього та дальнього зарубіжжя. Нашими партнерами є: Люблінська політехніка; Вища школа Східна Вестфалія-Ліппе, м. Лемго; Спілка «Мости в Україну», м. Бад Зальцуфлен; провідні вищі навчальні заклади Англії, Угорщини, Болгарії та Білорусії. Студенти факультету отримують подвійні дипломи: Луцького НТУ та відповідних закордонних закладів. Мають можливість проходити практику, стажування та семестрові навчання у різних закордонних університетах.