Місія, стратегія Луцького НТУ

Місія: підготовка високоінтелектуального покоління свідомих громадян України, створення умов їх самореалізації для успішного майбутнього.

Стратегічна мета: надання можливостей здобуття якісної освіти завдяки мотивації, знанням та компетенції викладачів, розвитку освітніх, наукових, інформаційних та виховних технологій, сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі, сучасній інфраструктурі та справедливій оцінці прикладених зусиль.

Цінності стратегії: якість, знання, компетентність, технології, справедливість, зусилля, можливості, комфорт, патріотизм, імідж.

Стратегія розвитку Луцького національного технічного університету на 2015-2020 роки