Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами», 5-6 квітня 2015 року

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

У Луцькому національному технічному університеті 5-6 квітня 2015 року відбудеться міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами».

До участі у конференції запрошуються молоді вчені, аспіранти, магістранти та студенти.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Цифрові та цифро-аналогові системи на базі ПЛІС.
2. Комп’ютерні системи на базі мікроконтролерів.
3. Розробка прикладного та системного програмного забезпечення.
4. Управління проектами в галузі інформаційних технологій.
5. Організація баз даних.
6. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах.
7. Робототехніка та системи штучного інтелекту.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції на e-mail оргкомітету необхідно надіслати електронний варіант таких документів:. Р

1. Реєстраційна картка учасника
2. Матеріали статті.
3. Відсканована квитанція про сплату оргвнеску.
4. Відсканована авторська довідка та рецензія.

Матеріали, що надіслані після вказаного терміну та не відповідають вимогам до оформлення, не розглядатимуться.

Попередню програму роботи конференції буде надіслано учасникам на e-mail.

 Матеріали конференції

Планується видання матеріалів конференції на мовах оригіналу (українська, російська та англійська мови) у науковому журналі «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво», затвердженому постановою Президії ВАК України як наукове фахове видання. Матеріали, подані до збірника, повинні відповідати вимогам ВАК та тематичній спрямованості збірника за галузями знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Автоматика та управління», «Управління проектами та програмами» і «Педагогічні науки». Журнал має російський індекс наукового цитування (РІНЦ).

Обсяг матеріалів – 5-10 повних сторінок.

Останній термін розгляду матеріалів статей: 28 березня 2015 року.

 

Адреса оргкомітету: 43018, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, Луцький НТУ, вул. Львівська, 75, ауд. 141 (корпус Б).

E-mail: pavlo.sholom@gmail.com

Робочі мови конференції: українська, російська та англійська

Завантажити інформаційне повідомлення
Завантажити приклад оформлення статті
Завантажити шаблон авторської довідки
Завантажити шаблон реєстраційної картки учаника