Міжнародна науково – практична конференція «РЕОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ І ПРОЦЕСИ ДЕФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО – НЕОДНОРІДНИХ МАТЕРІАЛІВ» 30.05 – 03.06 2016 року

Міжнародна науково – практична конференція «РЕОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ І ПРОЦЕСИ ДЕФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО – НЕОДНОРІДНИХ МАТЕРІАЛІВ» 30.05 – 03.06 2016 року

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

У 2016 році співорганізатори проводять у мальовничому куточку Волині – на території Національного парку “Шацькі озера” на березі озера «Світязь» Міжнародну науково-практичну конференцію «Реологічні моделі і процеси деформування структурно – неоднорідних матеріалів» з виданням статей. Статті, що оформлені згідно вимог, будуть надруковані у фаховому збірнику наукових праць «Наукові нотатки» та фахових наукових журналах, «Технологічні комплекси», «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Об’єм статті до п’яти сторінок. Доплата 30 грн. за кожну додаткову сторінку.

УВАГА: Під час роботи конференції планується заслухати доповіді закінчених дисертаційних досліджень, тематика яких співпадає з тематикою роботи конференції, з метою їх оприлюдненого апробування та видачею відповідного сертифіката.

Можлива заочна участь в роботі конференції з друком статті і 50 % оплатою організаційного внеску.

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Сучасні проблеми фізики та механіки матеріалів, здатних працювати в екстремальних умовах.

2. Континуальні моделі, мезо- та структурно – неоднорідних матеріалів.

3. Мультимасштабне моделювання, гранулярна та молекулярна динаміка, обчислювальна хімія.

4. Нові покоління металевих, керамічних та композиційних матеріалів; сучасні технології їх отримання.

5. Комп’ютерне та прикладне матеріалознавство.

6. Інформаційні технології, експертні системи та імітаційне моделювання.

7. Механізми впровадження наукових розробок у виробництво на сучасному етапі.

8. Заслуховування (за бажанням) матеріалів закінчених дисертаційних робіт.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Зосередження уваги на проблемах матеріалознавства, розв’язок яких пов'язаний із викликами сьогодення.

Особливу увагу планується приділити технологіям виготовлення та дослідженню експлуатаційних властивостей виробів з використанням композиційних, керамічних та гранулометричних матеріалів. Передбачається обмін інформацією, досвідом та поглиблення знань, в першу чергу, молодих вчених, аспірантів та фахівців в галузі сучасної проблематики та методології структурно – неоднорідних матеріалів. Значну увагу буде приділено використанню комп’ютерних технологій при моделюванні та дослідженні структурних і експлуатаційних характеристик матеріалів сучасного машинобудування. Будуть проаналізовані особливості та механізми впровадження новітніх ресурсо – та енергозберігаючих технологій з урахуванням сучасних форм виробництва.


МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ

Робочі мови конференції: 

українська, англійська та  російська.

 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ

Для участі  у роботі конференції до 20.04.2016р. потрібно:

     1. Перерахувати за опублікування статті та за організаційні витрати  конференції організаційний внесок у розмірі еквівалентному 15 €. (в т.ч. ПДВ)

Для юридичних осіб: Луцький НТУ, Банк ДКСУ м.Київ, МФО одержувача 820172, р/р 31251203117820

Для фізичних осіб: одержувач Божко Тетяна Євгенівна, ідентифікаційний код: 2532404301, рахунок одержувача: 26253195099, банк отримувача: АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО: 325570, поповнення КР №1072584400

Вказати призначення платежу «конф.6. Сучасне матеріалознавство»  (обов’язково ПІБ автора).

     2. Вислати копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску, матеріали, оформлені згідно з вимогами.

     

ВИМОГИ ТА ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ РОЗМІЩЕНІ НА САЙТАХ:

http://www.notatki.com.ua

http://www.lntu.edu.ua

http://kpvtm.lutsk.ua

 

Увага! Заявку на участь слід надіслати в Оргкомітет до 01 квітня 2016 року відповідальному секретарю 

Куц Юлії Василівні

Е-mail: notatki@ukr.net;  тел. +380661891173,  

або зареєструватися на сайті

http://kpvtm.lutsk.ua

 

Статті надсилати технічному секретарю 

Савюку Ігорю Віталійовичу

Е-mail: notatki@ukr.net ; тел. +380953152172

 Остатній термін приймання статей 20 квітня 2016 року.

 

Додаткову інформацію стосовно організації роботи конференції розміщено на сайті Луцького НТУ 

www.lutsk-ntu.com.ua

та на сайті кафедри КПВ та ТМ 

http://kpvtm.lutsk.ua.

 

Файли для завантаження:

Заявка на участь в конференції/Заявка на участие в конференции/Application

Информационное сообщение

Інформаційне повідомлення

Information massege