Міжнародний науково-практичний семінар «ПЛІС та мікропроцесорна техніка...», 28-29.04.2016 р., м. Луцьк

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

  У Луцькому національному технічному університеті 28-29 квітня 2016 року відбудеться Міжнародний науково-практичний семінар молодих вчених та студентів «Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві».

До участі у семінарі запрошуються молоді вчені, аспіранти, магістранти та студенти.

НАПРЯМИ РОБОТИ СЕМІНАРУ

1. Цифрові та цифро-аналогові системи на базі ПЛІС.
2. Комп’ютерні системи на базі мікроконтролерів.
3. Розробка прикладного та системного програмного забезпечення.
4. Управління проектами в галузі інформаційних технологій.
5. Організація баз даних.
6. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах.
7. Робототехніка та системи штучного інтелекту.

 

УМОВИ УЧАСТІ У СЕМІНАРІ

Для участі у семінарі на e-mail оргкомітету необхідно надіслати електронний варіант наступних документів:

1. Реєстраційна картка.
2. Матеріали статті (тез).
3. Відсканована квитанція про сплату оргвнеску (
вартість участі визначається по "Реєстраційній картці учасника").

4. Відсканована авторська довідка та рецензія (на статтю).


Матеріали, що надіслані після вказаного терміну та не відповідають вимогам до оформлення, не розглядатимуться.
Попередню програму роботи семінару буде надіслано учасникам на e-mail.

 

Матеріали семінару

Планується видання матеріалів конференції на мовах оригіналу (українська, російська та англійська мови):

1. Тез доповідей (обсяг: 1-2 повних сторінки).

2. Статей у науковому журналі «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво», затвердженому постановою Президії ВАК України як наукове фахове видання. Матеріали, що подані до збірника, повинні відповідати вимогам ВАК та тематичній спрямованості збірника за галузями знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Автоматика та управління», «Управління проектами та програмами» і «Педагогічні науки». Журнал має російський індекс наукового цитування (РІНЦ). Обсяг матеріалів – 5-10 повних сторінок.

Останній термін розгляду матеріалів статей та тез доповідей: 14 квітня 2016 року.

Адреса оргкомітету: 43018, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, Луцький НТУ, вул. Львівська, 75, ауд. 141 (корпус Б).

Відповідальний секретар: Шолом Павло Степанович, асистент кафедри комп’ютерної інженерії 

E-mail: pavlo.sholom@gmail.com

Робочі мови семінару: українська, російська та англійська

Завантажити / загрузить / download:

Реєстраційна картка учасника  / Регистрационная карточка участника / User registration card

Зразок оформлення тез доповіді / Пример оформления тезисов доклада / Abstracts sample

Прикалад оформлення статті / Пример оформления статьи / Article sample

Шаблон авторської довідки / Шаблон авторской справки / Information about author

Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей / Требования к структуре и оформлению материала статей / Structures and arrangement requirements for articles

Інформаційне повідомлення / Информационное сообщение / Information announcement

Програмний та організаційний комітети