Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі електроніки та телекомунікацій в межах робочого часу викладачів:

1.                 Моделювання електротехнічних пристроїв та віртуальних технічних функцій в телекомунікаційних мережах систем мобільного зв'язку. № д/р 01164001937.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Баховський П.Ф.

Відповідальний виконавець: к.т.н., доц. Лишук В.В.

Виконавці: Хвищун М.В., Євсюк М.М., Селепина Й.Р., Якимчук Н.М.

Термін виконання – 2016 – 2020 р.

 

2.  Методологічні основи побудови давачів фізичних величин та вимірювальних модулів. № д/р 0118U004475. Шифр 60-18к

Науковий керівник: к.т.н., доц. Заблоцький В.Ю.

Виконавці: Ткачук А.А., Терлецький Т.В., Мороз С.А., Приступа С.О.

Термін виконання – 2018 – 2020 р.