Науково-дослідні роботи, які виконувались у 2017 році за рахунок загального фонду державного бюджету

 Науково-дослідні роботи, які виконувались у 2017 році за рахунок загального фонду державного бюджету

· Науково-дослідна робота “Регіональна політика розвитку відновлюваної енергетики, керівник д.е.н., доцент Лютак О.М., (2015-2017рр.), № д/р 0115U002199

· Науково-дослідна робота ”Розробка комплексу керованих властивостей багатодолинних напівпровідників та полімеркомпозитних матеріалів для функціонування в екстремальних умовах експлуатації”керівник д.т.н., професор П.П. Савчук, № д/р 0117U000630

· Науково-дослідна робота “Розробка термомеханічних методів регулювання напружень для підвищення довговічності елементів конструкцій”, керівник д.ф.-м.н., професор Максимович В.М., № д/р: 0117U000629

·  Науково-дослідна робота “Підвищення ефективності трибосистем шляхом оптимізації діапазону робочих частот вібрацій”, керівник к.т.н. доц., Шимчук С.П., № д/р: 0117U000632

· Науково-дослідна робота “Розробка технологій одержання матеріалів конструкційного та триботехнічного призначення на основі відходів промислового виробництва”, керівник д.т.н. професор Рудь В.Д., № д/р: 0117U000631

· Науково-дослідна робота “Механізм фінансової стабілізації та підвищення капіталізації регіонів в умовах децентралізації України, керівник д.е.н., професор Вахович І.М., № д/р 0116U001532

  · Науково-дослідна робота “Механізми створення регіональних студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки”керівник д.е.н., професор Ковальська Л.Л., № д/р 0117U000628