НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА ФАКУЛЬТЕТУ

НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА ФАКУЛЬТЕТУ

 Для проведення навчального процесу та наукової роботи факультет забезпечений 35 лабораторіями і аудиторіями, загальною площею близько двох тисяч кв.м, які мають сучасне обладнання відомих вітчизняних та зарубіжних фірм.

 Основні лабораторії факультету:

  Лаб. 20 (кафедра автомобілів та транспортних технологій). Тут проводяться лабораторні роботи з дисциплін Технічна експлуатація автомобілів (ТЕА), Спецкурс ТЕА, Ремонт та обслуговування автомобілів. Виконується діагностування двигунів внутрішнього згоряння, регулювання фар, перевірка і регулювання бензинового двигуна на мінімальну токсичність відпрацьованих газів, регулювання кутів встановлення керованих коліс, діагностування технічного стану та технічне обслуговування приладів системи запалювання і електрообладнання, а також інші роботи. Для проведення зазначених робіт лабораторія оснащена  вітчизняними та закордонними (BOSCH, Novator) вимірювальними приладами і стендами.

На базі лабораторії створено і діє студентське проектно-технічне бюро (СПТБ), яке служить також місцем практики для студентів, що навчаються на кафедрі та студентів коледжів Луцького НТУ.

 

Лаб. 25 (кафедра автомобілів та транспортних технологій), Автомобільні двигуни. Тут проводяться зняття характеристик холостого ходу, швидкісних, навантажувальних та регулювальних характеристик бензинового та дизельного двигунів, а також практичні заняття з дисципліни Паливна апаратура ДВЗ.

Лабораторія обладнана двома стендами для випробування двигунів, на одному з яких встановлений бензиновий двигун МеМЗ-245, на іншому – дизельний двигун Д-240, приладами для вимірювання витрати палива, повітря, шкідливих викидів відпрацьованих газів, шуму і вібрації двигунів.

У лабораторії постійно ведеться наукова робота, а також працює студентський науковий гурток із дослідження двигунів внутрішнього згоряння.


Лаб. 154 (кафедра ІКЗ АПК), Проектування машин для механізації тваринництва. У лабораторії проводяться заняття з предметів Механізація тваринництва та Проектування машин для механізації тваринництва.  Лабораторія обладнана стендами для ремонту та обслуговування  різноманітних вузлів і агрегатів машин для механізації тваринництва, моделями механізмів, плакатами.

Під час проведення занять, студенти розбирають і збирають вузли сільськогосподарських машин, здійснюють різноманітні вимірювання і розрахунки, знайомлячись у такий спосіб з будовою і конструкцією сільськогосподарських машин. Лекційний курс читається з використанням сучасних комп’ютерних технологій.


Лаб. 158 (кафедра ІКЗ АПК), “Взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань”. Лабораторія обладнана приладами для вимірювання та контролю лінійних, кутових розмірів, а також параметрів зубчастих коліс, різьбових виробів, шорсткості поверхні і товщини захисного покриття.

Серед наявного обладнання особливу цінність для навчального процесу складають: великий інструментальний мікроскоп, прилад для вимірювання биття зубчастого вінця циліндричних і конічних зубчастих коліс 6-11 степенів точності, товщиномір магнітний ГСП МТ-41 НЦ та прилад для контролю шорсткості поверхні - профілометр.

Лаб. 365 (кафедра ІКЗ АПК), „Технологій вирощування і переробки с.-г. продукції”. Тут  проводяться лабораторні заняття з предметів “Первинна обробка та збереження с-г продукції”, “Загальна технологія харчових виробництв”. Лабораторія налічує біля 20 позицій лабораторного обладнання та приладів.

Лаб. 131 (кафедра ІКЗ АПК), “Тракторів та автомобілів”. Тут проводяться лабораторні заняття з предметів “Експлуатація та обслуговування машин”, “Трактори та автомобілі”, “Автоматизована робота сільськогосподарських машин”. Лабораторія обладнана стендами реальних двигунів сільськогосподарських тракторів та автомобілів, а також основним вузлами та агрегатами даних машин.


Для реалізації наукових досліджень обдарованих студентів, магістрантів та аспірантів при кафедрі ІКЗ АПК функціонує проблемна науково-дослідна лабораторія “Механіки сільськогосподарських матеріалів та середовищ”. Дана лабораторія (ауд. 360) обладнана сучасною комп’ютерною та вимірювальною технікою і т.д.

Лаб. 144 (кафедра технологій та обладнання переробних виробництв), Конструювання обладнання харчових виробництв”. Тут проводяться лабораторні роботи з дисципліни “Процеси і апарати харчових виробництв”, практичні заняття з дисциплін: “Основи розрахунку конструктивних елементів обладнання харчових виробництв”, “Конструювання обладнання харчових виробництв”. У лабораторії розміщені стенди із зразками виконання курсових проектів, складання технічної документації, є плакати та  велика кількість устаткування для проведення лабораторних робіт та наукових досліджень.

Під час проведення занять, студенти вивчають методику проведення лабораторних робіт, здійснюють різноманітні вимірювання і розрахунки, знайомлячись у такий спосіб з технологічними процесами і конструкцією обладнання переробних виробництв.

 


Лаб. 147 (кафедра технологій та обладнання переробних виробництв), “Технологічного обладнання харчових виробництв”. Лабораторія обладнана діючими машинами для подрібнення зерна, просіювання, виробництва крупи, тістомішалкою і т.д. Тут проводяться лабораторні роботи з дисциплін: “Технологічне обладнання харчових виробництв”, “Експлуатація технологічного обладнання”, “Технологічне обладнання хлібопекарського та бродильного виробництв”, “Монтаж, діагностика та ремонт технологічного обладнання”. На заняттях студенти вивчають будову і принцип роботи обладнання, основні регулювання, правила, умови експлуатації та монтажу машин.

 

Лаб. 238 (кафедра технологій та обладнання переробних виробництв), “Загальних технологій харчових виробництв”. Тут проводяться лабораторні заняття з предметів “Загальна технологія харчових виробництв та технології галузі”, “Основи первинного обробітку та збереження продукції рослинництва”, “Основи наукових досліджень”. Лабораторія обладнана приладами для відбору проб зерна для лабораторних аналізів, визначення клейковини зерна, вологості зерна, властивостей молока, вершків, тіста і т.д.

Лаб. 256 (кафедра технологій та обладнання переробних виробництв), САПР і комп’ютерного моделювання обладнання харчових виробництв. У лабораторії проводяться заняття з предметів Автоматизація виробничих процесів, Сучасні інформаційні технології харчових виробництв”, Математичне моделювання інженерних задач на ПК”, Основи систем автоматизованого проектування”, Комп'ютерне моделювання в машинобудуванні”.

 

Лаб. 113 (кафедра галузевого машинобудування). Тут проводяться лабораторні заняття з дисципліни Гідравліка гідро- та пневмопривод. У лабораторії розміщенні установки для перевірки основного рівняння гідростатики, рівняння Бернуллі, для визначення числа Рейнольдса, коефіцієнтів гідравлічного опору, а також розміщені стенди різноманітних гідравлічних агрегатів.

Лаб. 28 (кафедра галузевого машинобудування). Тут проводяться лабораторні заняття з дисциплін Механічна технологія та обладнання підприємств і Матеріалознавство в галузі. У лабораторії розміщені стенди з  вузлами і агрегатами швейних машин, плакати механізмів швейних машин.Лаб. 21 (кафедра галузевого машинобудування). Тут проводяться лабораторні та практичні заняття з дисциплін Побутові машини та прилади і Технологія ремонту обладнання галузі. У лабораторії розміщені стенди з різноманітними вузлами і агрегатами побутових машин, моделі механізмів, плакати, сучасні пральні машини та холодильники.

Лаб. 1П (кафедра галузевого машинобудування). Лабораторія технології деревообробки. У лабораторії проводяться заняття з предметів “Технологія деревообробки” та Теорія та конструювання деревообробного устаткування. У лабораторії розміщені деревообробні верстати, облицювальний прес, лісопильна рама, стенди до лабораторних робіт, плакати.

Під час проведення занять студенти вивчають технологію деревообробки, визначають параметри технологічних процесів, виконують технологічні операції по деревообробці.

 

Лаб. 2П (кафедра галузевого машинобудування). Лабораторія технології лісозаготівель та лісового господарства. У лабораторії проводяться заняття з предметів “Технологія лісозаготівель та лісового господарства” та Технологічне обладнання лісозаготівель та лісового господарства. У лабораторії розміщено технологічне обладнання лісозаготівель та лісового господарства, стенди до лабораторних робіт, плакати.

На факультеті працює 4 студентських проектно-технологічних бюро, які займаються науково-технічними розробками в галузі ремонту, технічного обслуговування, експлуатації автомобільного транспорту, створенням комп'ютерних програм, навчальних баз даних, інформаційних мереж та виготовленням продукції виробничо-технічного і господарського призначення.


 

У розпорядженні студентів та аспірантів факультету – бібліотека із трьома читальними залами, зали курсового та дипломного проектування, спеціалізовані комп'ютерні класи та мультимедійні аудиторії.


 

Студенти факультету мають змогу ознайомитись та оволодіти найсучаснішими зразками  техніки.