3 квітня 2014 р. кафедрою АУВП спільно з кафедрою філософії для студентів спеціальності автоматизоване управління технологічними процесами було проведено лекцію на тему «Україно-російський військовий конфлікт в контексті геополітики».

3 квітня 2014 р. кафедрою АУВП спільно з кафедрою філософії для студентів спеціальності автоматизоване управління технологічними процесами було проведено лекцію на тему «Україно-російський військовий конфлікт в контексті геополітики».

Лекція прочитана викладачем кафедри філософії, політології та права Матвеєвою Г.А. В лекції були визначені особливості та специфіка даного конфлікту як глобального за своїм змістом та впливові на всю систему міжнародних відносин. Були розглянуті сучасні тенденції розвитку світової політичної системи через поняття «геополітика», «глобалістика», «національний суверенітет», «стратегічне партнерство», «зовнішнє управління», «гуманітарна катастрофа».

         Використовуючи  історичний та геополітичний підхід до розуміння сутності україно-російських відносин, лектор наголосила на необхідності дотримання принципу реалізму у зовнішній політиці України, беззаперечного відстоювання національного суверенітету та територіальної цілісності держави. Також було приділено увагу додатковим факторам ризику для цілісності України – як наявність проблеми Придністров’я, сепаратизму, конфліктності сучасних вербально-символічних засобів політики, можливої поляризації суспільства у ході президентської виборчої компанії, тощо.

         Враховуючи глобальні зрушення  у військово-політичній та економічній сферах, суперечливість та мало ефективність механізмів гарантування безпеки міжнародними організаціями та інститутами, Україні сьогодні необхідно всебічно посилювати власну обороноздатність, відновлювати та нарощувати економічний потенціал країни, щоб набувати рис потужного суб’єкту  світової спільноти і мати змогу проводити незалежну внутрішню і зовнішню політику на засадах демократії, права, миру і злагоди у суспільстві.