Академічна доброчесність: семінар-тренінг для студентів ОП «Цивільна безпека»

Академічна доброчесність: семінар-тренінг для студентів ОП «Цивільна безпека»

З метою популяризації принципів академічної доброчесності в освітньому процесі кафедрою цивільної безпеки організовано семінар-тренінг для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 263 «Цивільна безпека».

Захід відбувся у дистанційній формі на платформі Zoom, за сприяння відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації Луцького національного технічного університету.

Спікером заходу був Олександр Канагаєв – провідний фахівець відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації Луцького НТУ. Було звернуто увагу на нормативно-правове забезпечення академічної доброчесності; академічну відповідальність педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників; випадки порушень академічної доброчесності (академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, хабарництво, необ’єктивне оцінювання, обмін); міжнародний досвід розвитку академічної доброчесності.

Учасники семінару-тренінгу подякували за змістовний захід і висловили впевненість у використанні отриманих знань у нинішній і подальшій діяльності.

Валентина Федорчук-Мороз, в.о.завідувач акафедри цивільної безпеки