Активна профорієнтаційна робота – дієвий спосіб залучення абітурієнтів

Активна профорієнтаційна робота – дієвий спосіб залучення абітурієнтів

В умовах зростаючої конкуренції між вузами все більш актуальною стає профорієнтаційна діяльність серед школярів, учнів технікумів і училищ, а також їхніх батьків.

Для кафедри КПВ та ТМ проблема підготовки і раціонального використання професіоналів та проблема ефективності праці важлива з погляду розвитку машинобудування Волинського краю. Профорієнтаційна робота кафедри спрямована на залучення та допомогу абітурієнтам у правильному виборі спеціалізованого профілю.

З метою профорієнтаційної роботи із залучення абітурієнтів 15 квітня 2014 року завідувач кафедри КПВ та ТМ, д. т. н., професор Віктор Рудь та к. т. н., доцент кафедри Олександр Повстяной відвідали структурний підрозділ Луцького НТУ – Ковельський промислово-економічний коледж.

Професор Віктор Рудь виступив перед студентами напряму підготовки 050503 «Машинобудування» спеціальності 5.05050308 «Виробництво сільськогосподарських машин». Зокрема, мова йшла про надання їм можливості вибрати профіль, споріднений до їх інтересів та здібностей, при вступі до університету. Це, в свою чергу, забезпечує свідомий вибір професії у недалекому майбутньому.

Таким чином, в сучасних умовах професійна орієнтація молоді повинна базуватися на постійній взаємодії між середніми та вищими навчальними закладами і орієнтуватися на самовизначення особистості. Основну роль тут відіграє саме профільне спеціалізоване навчання, яке допомагає вибудовувати особистісну професійну підготовку молодої людини.

Кафедра комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування