Центр гендерної освіти Луцького НТУ – учасник всеукраїнської конференції

Центр гендерної освіти Луцького НТУ – учасник всеукраїнської конференції

Завідувач кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства, кандидат історичних наук, доцент Оксана Жук як представник Центру гендерної освіти Луцького НТУ взяла участь в роботі всеукраїнської конференції «Гендерна політика в контексті Європейської інтеграції та міжнародних зобов’язань України», що проводилась 10-12 грудня 2014 року в м. Києві за ініціативи Міністерства соціальної політики України та спільної підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні, ООН Жінки, Українського жіночого фонду, Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Фонду народонаселення ООН.

Понад 200 осіб – учасники і учасниці конференції з усіх регіонів України представляли структурні підрозділи обласних державних адміністрацій, до компетенції яких відносяться питання реалізації державної політики у сфері забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї, допомоги та інтеграції внутрішньопереміщених осіб, надання соціальних послуг; міжнародні та громадські організації; Центри гендерної освіти навчальних закладів.

З         аступник Міністра соціальної політики Наталя Федорович, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова, національні експерти з гендерних питань визначили основні досягнення з виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків, також окреслили виклики щодо реалізації гендерної політики в сучасних умовах.

Протягом двох днів учасники конференції працювали над розробкою пропозицій до Національного плану дій «Жінки. Мир. Безпека» з реалізації резолюції Ради Безпеки ООН № 1325, наступної Державної програми з протидії торгівлі людьми з урахуванням нових викликів, а так законодавчих змін щодо впровадження гендерного бюджетування в Україні.

Усі доповідачі підкреслювали, що гендерна рівність ще не є реальністю в Україні. Гендерні стереотипи, низька частка жінок на рівні управління та прийняття рішень, розрив в оплаті праці – це виклики, які потрібно долати в нашому суспільстві. Гендерний підхід має забезпечуватись у всіх сферах суспільно-політичного та економічного життя. А одним із шляхів подолання гендерної нерівності є формування системи освіти, вільної від гендерних стереотипів. Формування гендерної культури молоді є головним завданням, яке ставлять перед собою викладачі кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства – представники Центру гендерної освіти Луцького національного технічного університету.

 

 

Галина МИКИТЮК