Цивільна безпека: громадське обговорення освітніх програм

Цивільна безпека: громадське обговорення освітніх програм

18 червня 2020 року у Луцькому національному технічному університеті, за ініціативи кафедри цивільної безпеки, відбулася онлайн-конференція з обговорення освітніх програм «Цивільна безпека» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. До участі у конференції були запрошені зацікавлені особи (студенти та випускники, викладацький склад кафедри, роботодавці, академічна спільнота). Конференція проводилася з використанням сервісу Zoom.

Завідувач кафедри Ігор Андрощук звернув увагу на важливість громадського обговорення освітніх програм, зацікавленість Луцького НТУ у співпраці з роботодавцями для врахування їх побажань щодо організації якісного освітнього процесу з підготовки необхідних для регіону фахівців.

Начальник Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волинської області Петро Шмига відзначив, що кафедра цивільної безпеки Луцького НТУ є особливою в освітньому просторі Волині, рівень підготовки здобувачів освіти з цього напряму є достатньо високим, забезпечується відповідними формами навчання та наявними ресурсами університету (кадровими, матеріально-технічними, організаційними тощо). Він зауважив, що освітні програми для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 263 Цивільна безпека розроблені на основі Стандарту вищої освіти та заслуговують на схвалення. Підготовлені в університеті фахівці будуть готові до створення безпечних умов праці та життєдіяльності і професійного реагування на надзвичайні ситуації.

Завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Національного університету водного господарства та природокористування професор Віктор Филипчук звернув увагу на професійність та працездатність колективу кафедри, високий рівень підготовки фахівців та забезпечення освітнього процесу. Освітні програми спеціальності 263 Цивільна безпека розроблені відповідно до сучасних нормативних вимог. 

Гаранти освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти відповідно Микола Рудинець та Валентина Федорчук-Мороз розповіли про регіональні особливості програм, їх унікальність, специфіку навчання в Луцькому НТУ.

До важливості підготовки фахівців цивільної безпеки привернув увагу технічний інспектор праці Федерації профспілок Волинської області Кузьма Іванов. Потреба у спеціалістах цивільної безпеки є актуальною і потребує вирішення з врахуванням вимог сучасності.

Наші випускники, завідувач відділом охорони праці та цивільного захисту Луцького НТУ Катерина Романець, спеціаліст Служби промислової безпеки та охорони праці групи компаній ТМ «ВІЛІЯ» Світлана Савонюк, оцінили рівень отриманих знань в Луцькому НТУ та готовність з такими знаннями працювати у виробничих колективах.

Цінні побажання щодо підготовки фахівців за освітніми програмами «Цивільна безпека» бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти висловив керівник Служби промислової безпеки та охорони праці групи компаній ТМ «ВІЛІЯ» Дмитро Іванчишин. Фахівці цивільної безпеки необхідні для роботи на підприємствах. Зміст освіти повинен включати досвід використання міжнародних стандартів безпеки праці, ризик-орієнтовані підходи до безпечної організації виробничого процесу.

Загалом учасники конференції рекомендували до затвердження освітні програми «Цивільна безпека». Колектив кафедри цивільної безпеки Луцького НТУ готовий до реалізації цінних пропозицій зацікавлених сторін у підготовці висококваліфікованих фахівців.

Ігор Андрощук,

завідувач кафедри цивільної безпеки