Digital-вчена рада у Луцькому НТУ

Digital-вчена рада у Луцькому НТУ

У зв’язку із карантинними заходами у державі, Луцький НТУ активно долучився до проведення нарад, конференцій та інших засідань в онлайн режимі, зокрема за допомогою платформи Microsoft Teams. Нині черга дійшла до модифікації планового засідання Вченої ради. Відтак, для забезпечення дотримання усіх вимог проведення Вченої ради було створено спеціальну Google-форму для реєстрації учасників засідання. Форма була відправлена усім членам ради о 8:30 ранку 30 квітня і діяла до 10:00, за цей час учасники повинні були особисто зареєструватися та підтвердити свою присутність.

Розпочав засідання традиційно ректор Луцького НТУ Петро Савчук. Він привітав усіх учасників відео-засідання, поцікавився їх станом здоров’я та наголосив, що незважаючи на складнощі й непросту ситуацію в країні, університет вдало виходить із положення з використанням сучасних методів. Отож, ректор констатував, що у Google-формі зареєструвалися усі 45 членів Вченої ради та у кворумі розпочав розгляд  5 основних запитань та 6 – «Різне».

Потому, засідання перейшло до розгляду питань порядку денного. Зокрема, на адресу Луцького НТУ надійшло звернення про підтримку кандидатури ректора Центральноукраїнського національного технічного університету Черновола Михайла Івановича, доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента НААН, Заслуженого діяча науки і техніки України на заміщення вакантної посади дійсного члена (академіка) Національної академії аграрних наук України за спеціальністю «Агроінженерія». Так, підтримку кандидату було висловлено одноголосно.

Згодом Сергій Шимчук прозвітував про наукову та науково-технічну діяльність за 2019 рік, продемонстрував презентацію із показниками результатів та обговорив із членами вченої ради основні напрямки розвитку наукового напрямку. Зокрема, проректор розповів про роботу спеціалізованих вчених рад, кількість захищених дисертацій, опублікованих монографій, навчальних посібників та підручників, отримані охоронні документи на винаходи і корисні моделі тощо.

Крім того, проректор повідомив, що на сьогоднішній день Луцький НТУ за рейтингом Scopus має індекс Гірша 12, 395 публікацій ( у 2019 році - 59), 602 цитуваня (за 2019 р. - 140 цитувань). За рейтингом Web of Science Луцький НТУ має індекс Гірша 11, 235 публікацій, з них у 2019 році - 32; кількість цитувань – 323, з них у 2019 році – 5.

Науковою роботою в Луцькому НТУ, додає Сергій Шимчук, займаються 427 штатних науково-педагогічних працівників, а наукова інфраструктура складається з Науково-дослідної частини, Відділу навчально-наукової та проектної роботи, Бізнес-інноваційного центру, Відділу аспірантури і докторантури. Прозвітував проректор і про виконання держбюджетних тематик, грантів, напрями міжнародного наукового співробітництва та перспективні наукові контакти. Також до відома членів Вченої ради були доведені показники перемог студентів у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах. Відтак, за результатами звіту члени вченої ради визнали стан наукового розвитку в Луцькому НТУ задовільним.

Про організацію культурно-масової роботи та молодіжної політики університету доповіла начальник відділу соціокультурної та виховної роботи Луцького НТУ Тетяна Яблончук. За її словами, головним завданням відділу є забезпечення якісного виховного процесу, відтак особлива увага приділяється поєднанню досягнень минулого і більш сучасних форм проведення виховних заходів.

Тетяна Яблончук розповіла про заходи патріотичного, виховного та розважального характеру, які відбувалися впродовж звітного періоду та наголосила на важливості посилення пропаганди здорового способу життя і влаштуванні заходів на відкритому просторі, зокрема, у сквері біля головного навчального корпусу та у зоні відпочинку, що знаходиться у внутрішньому дворику.

Обов’язковим, за словами Яблончук, є створення музею університету, у якому будуть висвітлюватись історія і здобутки ЗВО. У студентському кафе «Студентський скверик» необхідно виокремити зону для відпочинку, а також облаштувати такі зони на території біля спорткомплексу. Крім того, необхідно зробити комфортною зону відпочинку на «п’ятачку» та обладнати її зарядними пристроями. Цікавою для студентів є започаткована традиція спільних поїздок викладачів та студентів не лише територією нашої країни, але й за кордон.

Важливо, каже доповідач, підтримувати традицію виставок досягнень студентів-технологів, електротехніків, будівельників, архітекторів, машинобудівників, які можуть представити до загального огляду власні технічні розробки, проєкти чи таланти. Для студентів-дизайнерів цікавою та унікальною ідеєю могло б слугувати створення студентського музею моди чи виставка репродукції українського вбрання.

Водночас, відділ активно працює над організацією дозвілля працівників університету, зокрема влаштовує екскурсійні поїздки та тематичні святкування.

Своєю чергою, директор бібліотеки Світлана Бакуменко доповіла про основні тенденції розвитку бібліотеки Луцького НТУ в новому інформаційному середовищі. Так, доповідач поінформувала про діяльність колективу бібліотеки у різних напрямках, про формування фонду бібліотечно-інформаційних ресурсів, систему каталогів та картотек. Крім того, у бібліотеці проводиться низка тематичних заходів для студентів, так у 2019 році проведено 6 масових заходів та 4 бібліографічні огляди, а також поповнюються новими матеріалами постійно діючі книжкові виставки.

Водночас, Світлана Бакуменко розповіла про технічну базу бібліотеки, зокрема оснащення комп’ютерною технікою, а також повідомила про створення інституційного репозитарію Луцького НТУ Diplom LNTU/Metod LNTU, який функціонує в локальній мережі університету.

До того ж, спільно з фахівцем відділу міжнародних зв'язків, з НПП кожної кафедри було проведено 20 тренінгів щодо реєстрації, редагування та синхронізації профілів у наукометричних базах Scopus, Web of Science, Google Scholar, реєстрі унікальних ідентифікаторів вчених ORCID, Researcher ID від Web of Science та соціальних мережах для науковців Research Gate, Academia.edu.

Тож, за словами директора, бібліотека динамічно розвивається, намагаючись задовольнити інформаційні запити користувачів, шукає нові підходи до формування фондів, процесу обслуговування, методів виховної роботи, розширюючи при цьому спектр бібліотечно-інформаційних послуг.

Згодом про виконання ухвали вченої ради з питання «Виховна робота в університеті: стан і шляхи удосконалення» розповіла голова комісії з питань іміджевої політики, національно-патріотичного виховання та студентського самоврядування Оксана Жук.

Насамкінець, у питанні «Різне» було затверджено низку положень, серед них: про сектор з питань військово-облікової та мобілізаційної роботи; про вирішення конфліктних ситуацій; про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників; про навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр, магістр, доктор філософії; про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти; про протидію та запобіганню академічному плагіату; про організацію вибору навчальних дисциплін; проведення опитувань здобувачів вищої освіти, випускників, науково-педагогічних працівників та роботодавців стосовно якості освіти та освітньої діяльності; про уповноважену особу на спрощені закупівлі Луцького національного технічного університету; про концепції розвитку іншомовної освіти.

Разом з тим, членами Вченої ради було затверджено платформу Moodle, як основну для дистанційного навчання, а також перезатверджено декілька матеріалів ліцензійних справ та рекомендовано до друку низку збірників та журналів.

Інформаційний відділ Луцького НТУ