До Дня юриста України

До Дня юриста України

8 жовтня 2014 року за ініціативи кафедри філософії, політології та права відбувся диспут на тему «Сучасний менеджер: ефективний симбіоз управлінських та юридичних знань», приурочений до Дня юриста України. У диспуті взяли участь студенти п’ятого курсу факультету бізнесу спеціальності «Менеджмент», завідувач кафедри філософії, політології та права доцент Ситник Олександр Іванович та доцент Земко Алла Михайлівна.


В ході обговорення проблем національної правової системи було наголошено, що знання громадянами України своїх конституційних прав та обов’язків як основних чинників поведінки, забезпечує особі не тільки вибір правомірної поведінки, правових взаємин між собою, але й вибір правових форм відносин з державою і суспільством. Для вибору варіанту можливої поведінки, який би відображав свободу і вільний розвиток своєї особистості, як це гарантує Конституція України, а також відповідав інтересам суспільства, людина повинна бути переконана в унікальності та цінності права, що є необхідною умовою реалізації прав, свобод та обов’язків людини і громадянина.

Доцент Земко Алла Михайлівна, підводячи підсумки диспуту, зазначила, що сьогодні складно уявити спеціаліста, висококваліфікованого фахівця-менеджера, керівника різного рівня без знань норм законодавства України.  Саме тому студенти спеціальності «Менеджмент», поряд із дисциплінами фахового спрямування, вивчають п’ять правових дисциплін, зокрема: «Правознавство», «Адміністративне право», «Трудове право», «Підприємницьке право», «Договірне право». Отримані знання допоможуть молодим фахівцям знайти гідну роботу та стати ефективними менеджерами у своїй галузі.

Алла Земко,

доцент кафедри філософії, політології та

права