До Луцького НТУ з‘їхалися кращі юні програмісти Волині

До Луцького НТУ з‘їхалися кращі юні програмісти Волині

13 квітня у стінах Луцького національного технічного університету стартував І етап Всеукраїнської олімпіади з програмування в рамках 1/8 чемпіонату світу. На базі університету захід відбувається уже вдев’яте.

Зокрема, у стінах Луцького НТУ зібралося більше 20 команд, до яких увійшли учасники з різних куточків Волинської області. Вони представляють школи, коледжі та університети Волині.

Передусім привітав учасників завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки Петро Пех, який побажав юним програмістам завоювати призові місця у конкурсі і зазначив, що подібні заходи є хорошою можливістю влаштуватися у житті: «Бажаю усім дістатися другого туру і завоювати призові місця, адже це хороша можливість влаштуватися в житті. Показуйте, що ви круті і займайте гідні місця», - зауважив Петро Пех.

Своєю чергою, проректор із науково-педагогічної роботи Луцького НТУ Сергій Шимчук наголосив, що програмування є невід’ємною частиною розвитку технологічних процесів і від людей, які займаються цією справою, залежить робота багатьох.

«Надзвичайно приємно вітати вас з початком роботи такого серйозного заходу - Всеукраїнської олімпіади з програмування. Дуже важко знайти галузь, яка б так динамічно розвивалася, як ІТ-сфера. Програмування є невід’ємною частиною цього розвитку, адже програми, які ви пишете, є тим методом та інструментом, що дозволяють полегшити роботу багатьох людей,  дозволяють створити системи управління, що забезпечують високоточні технологічні процеси. Олімпіада – це перш за все, змагання, тому я бажаю вам гідно взяти у них участь, перемогти і здобути неоціненний досвід», - пікреслив проректор.

Побажав успіхів учасникам олімпіади декан факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій Ростислав Редько. Потому старший викладач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Луцького НТУ Роман Грудецький розповів про умови проведення змагань.

Варто зазначити, що олімпіада паралельно відбувається у всіх областях України в базових ЗВО і про­водиться в три ета­пи. Ко­манді ви­даєть­ся по од­но­му комп’юте­ру , за яким із 10:00 до 15:00 години вона по­вин­на яко­мога швид­ше виріши­ти мак­си­маль­ну кількість зап­ро­поно­ваних завдань. Тек­сти зав­дань на­да­ють­ся англій­ською мо­вою. По кожній за­дачі потрібно на­писа­ти прог­ра­му, після чо­го відпра­вити її на сер­вер тес­то­вої сис­те­ми, де во­на по­вин­на прой­ти пе­ревірку на фіксо­вано­му на­борі тестів. Рішен­ня вва­жаєть­ся ко­рек­тним тіль­ки як­що прог­ра­ма успішно прой­шла всі тес­ти, у то­му числі тес­ти на час ви­конан­ня та ви­корис­то­вува­ну па­м’ять. Пе­рема­гає ко­ман­да, яка пра­виль­но виріши­ла найбіль­ше чис­ло зав­дань. У підсумку, до наступного етапу олімпіади дійдуть лише декілька волинських команд. Які – буде відомо згодом.

Додамо, що захід проводиться в Україні під егідою ACM ICPC, – це єдине студентське змагання з програмування, яке має підтримку міжнародних корпорацій та є складовою міжнародної. Найкращі тренери і студенти дістають можливість бути членами міжнародної асоціації фахівців у галузі комп’ютерних наук Association for Computing Machinery та мати доступ до всіх новинок упродовж певного часу.

Ілона Карпюк, інформаційний відділ Луцького НТУ