Громадське обговорення ОП на кафедрі ТЕМС

Громадське обговорення ОП на кафедрі ТЕМС

Протягом травня-червня на кафедрі ТЕМС відбувалося громадське обговорення ОП «Товарознавство та торговельне підприємництво» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Круглий стіл присвячений підвищенню якості та безпечності товарів, попередній захист кваліфікаційних робіт бакалавра, засідання кафедри торкалися вдосконалення освітнього процесу даної освітньої програми.

Проєкт освітньої програми «Товарознавство та торговельне підприємництво» розміщений за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/1Gil6eIh48VGl2HqWB6-PG8WD-Dr7osGk?fbclid=IwAR3O7Gziaqhnl0qA8UNK-RJ3k5xhSQgxzg_IG-TpsIDdD0buPA4T140euKo

Стейкхолдери (Юлія Олімпіюк, заступник начальника зовнішніх зв’язків Волинської торгово- промислової палати, Віктор Серединський, завідувач відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, Тетяна Репницька – директор бізнес академії практичного менеджменту РМВА (Practice Management Business Academy) наголосили на тому, що товарознавчі знання лежать в основі будь-якої підприємницької діяльності, висловили побажання посилити практичну підготовку з дисципліни «Технічне регулювання» у зв’язку із запровадженням нових технічних регламентів на різні групи товарів. Разом з тим вони відзначили високий рівень теоретичної підготовки наших здобувачів, адже ми готуємо спеціалістів, які уже є працівниками даних організацій.

Опитувальник для стейкхолдерів, що беруть участь у вдосконаленні даної ОП та її модернізації:

https://docs.google.com/forms/d/1BDdbPehouphYclsL4zDHjUXAYK7n9T4Kfa6f3lDPmcw/edit

Опитувальник для здобувачів вищої освіти за даною ОП:

https://docs.google.com/forms/d/1VuQLAeI5r2ir7dWQmKM6qq81_MDNnjnSkLi51klJLWg/edit

Студенти відзначили важливість участі у навчальному процесі запрошених фахівців-практиків, які постійно відвідують різноманітні наукові заходи та діляться досвідом із молоддю, крім цього викладачі організовують екскурсії на провідні підприємства області(ТОВ «Волиньголовпостач», ТОВ «Модерн-Експо», ТОВ «Тигрес», ТОВ «Теремно Хліб», Приватбанк, Луцька нафтобаза «Wog» тощо), аби мати можливість проаналізувати діяльність лабораторій та департаментів з якості найрізноманітніших товарів та послуг.

Опитувальник для викладачів, які забезпечують начальний процес даної ОП:

https://docs.google.com/forms/d/1sdLpPrCyMsXeBUi7oEivicqPURklbf4Q9dBjylq_s9g/edit

Гарант даної ОП Ткачук Валентина висловила побажання про необхідність посилення міжнародної співпраці із ЗВО для набуття необхідних компетенцій сучасним випускникам.

Завідувач кафедри Пахолюк Олена підкреслила необхідність наповнення навчально-методичних комплексів дисциплін актуальними кейсами завдань для підвищення soft skills наших студентів.

Ми вдячні усім, хто пройшов опитування щодо підвищення якості освіти даної ОП та чекаємо на подальші пропозиції, які неодмінно врахуємо у навчальному процесі.

Кафедра ТЕМС