Громадське обговорення освітніх програм на кафедрі ТОПВ Луцького НТУ

Громадське обговорення освітніх програм на кафедрі ТОПВ Луцького НТУ

9 червня 2020 року колективом кафедри технологій і обладнання переробних виробництв Луцького НТУ було проведено у форматі онлайн-конференцій громадське обговорення освітніх програм «Інжиніринг переробних і харчових виробництв» (спеціальність 133 «Галузеве машинобудування») першого бакалаврського і другого магістерського рівнів та «Харчові технології» першого бакалаврського і «Харчові технології та ресторанне господарство» другого магістерського рівнів (спеціальність 181 «Харчові технології»).  Попередньо, на сайті Луцького НТУ було розміщене оголошення із запрошенням для усіх зацікавлених осіб (студентів та випускників спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» і 181 «Харчові технології», роботодавців, представників академічної спільноти) взяти участь у конференціях http://lutsk-ntu.com.ua/uk/announces/gromadske-obgovorennya-osvitnih-program

До обговорень освітніх програм долучилися викладачі кафедр Луцького НТУ, студенти та випускники Луцького НТУ, роботодавці харчової галузі промисловості, зокрема, представники ПрАТ «ТЕРЕМНО-Хліб» та компанії «Дмитрук», а також представники академічної спільноти, які здійснюють підготовку здобувачів за цими спеціальностями у ЗВО України, зокрема, викладачі Таврійського державного агроекологічного університету ім. Д. Моторного і Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

Під час конференцій стейкхолдерами були висловлені пропозиції щодо змісту, форм і методів навчання за освітніми програмами, які спрямовані на їх покращення.

Зокрема, викладачі хімічного блоку дисциплін Луцького НТУ запропонували: в ОП «Харчові технології» для першого бакалаврського рівня дисципліни «Загальна та неорганічна хімія», «Фізична та колоїдна хімія» та «Аналітична хімія» зробити односеместровими із збереженням кількості годин; в ОП «Інжиніринг переробних і харчових виробництв» для першого бакалаврського рівня розділити дисципліну «Хімія, матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» на дві дисципліни «Хімія» і «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів».

Завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика ТДАУ ім. Д. Моторного Кирило Самойчук і доценти цієї ж кафедри Вадим Олексієнко, Валентина Верхоланцева звернули увагу на необхідність впровадження дуальної освіти для студентів освітніх програм, зазначивши переваги такої форми освіти і поділившись досвідом впровадження такої форми освіти у ТДАУ ім. Д. Моторного.

Також представники академічної спільноти акцентували увагу на необхідності залучення до викладання дисциплін за спеціальністю виробничників, зокрема із можливістю проведення лекцій та лабораторних безпосередньо на виробництві.

Представники ТДАУ ім. Д. Моторного Олеся Прісс (завідувач кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи), Марина Сердюк (професор кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи) та Надія Загорко (доцент кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи) поділилися своїм досвідом підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Харчові технології». Вони позитивно оцінили введення для магістрів ОП «Харчові технології та ресторанне господарство» дисципліни «Науково-дослідницький практикум». Причому було зазначено, що в їхньому ЗВО цю дисципліну для кожного здобувача викладає керівник його магістерської роботи і дисципліна не передбачає лекційного курсу, а лише проведення експериментальних досліджень за тематикою магістерської роботи. Крім того, опираючись на власний досвід, рекомендували затверджувати теми кваліфікаційних робіт на початку навчального року, що дозволить здобувачам виконувати окремі розділи роботи в межах вивчення дисциплін ОП професійного спрямування. Також було зазначено на необхідності рецензування кваліфікаційних робіт працівниками харчових і переробник підприємств та впровадженні процедури захисту практик, яка б передбачала захист звітів у формі презентації перед одногрупниками та викладачами випускової кафедри.

Наталія Зварич (доцент кафедри обладнання харчових виробництв) розповіла про особливості підготовки здобувачів для переробної та харчової галузей промисловості у ТНТУ ім. І. Пулюя.

Студенти та випускники звернули увагу на необхідності розширення блоку дисциплін у вибірковій частині, які б дозволили здобути soft skills. А також необхідності включення гуманітарних дисциплін в нормативну частину, що, на їх думку, розширить їх кругозір.

Дискусійним між усіма стейкхолдерами було питання щодо доцільності звуження (спеціалізації) ОП, тобто доцільності підготовки фахівців для однієї з галузей харчової промисловості, що представлена в регіоні. Роботодавці зазначили, що це б дозволило підготувати висококваліфікованих фахівців саме для їх галузі. Студенти висловили свою думку, що таке «звуження» обмежить їх можливості працевлаштування в майбутньому та можливість обрати для вивчення ті дисципліни за спеціальністю, які їм цікаві і будуть корисні для їх подальшого працевлаштування. Представники академічної спільноти акцентували увагу на доцільності підготовки фахівців для основних галузей харчової промисловості, що представлені в регіоні. Усі дійшли висновку, що оскільки в регіоні жоден ЗВО не готує таких спеціалістів, а регіон є аграрним з великою кількістю малих підприємств різних галузей харчової промисловості, для яких необхідно готувати фахівців, тому доцільно в нормативну частину ввести дисципліну «Загальна технологія у харчовій галузі та ресторанному господарстві», а у вибірковій частині представити дисципліни, які б дозволили поглибити знання в конкретному напрямі харчової технології. Це дозволить здобувачам самостійно обирати індивідуальну траєкторію навчання за спеціальністю залежно від галузі харчової промисловості, де вони планують працювати.   

  

Конференції були проведені у дружній атмосфері, усі учасники висловили пропозиції щодо продовження спілкування у цьому форматі для обміну досвідом з метою удосконалення освітніх програм та подякували модератору конференцій Ірині Тараймович.

Підготували Ігор Дударєв та Світлана Панасюк