Громадське обговорення освітньої програми першого (бакалаврського) рівня на кафедрі БЦІ Луцького НТУ

Громадське обговорення освітньої програми першого (бакалаврського) рівня на кафедрі БЦІ Луцького НТУ

11 червня 2020 року колективом кафедри будівництво та цивільна інженерія Луцького НТУ було проведено у форматі онлайн-конференцій громадське обговорення освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія» підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні (галузь знань – 19 Архітектура та будівництво; спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Попередньо, на сайті Луцького НТУ, було розміщене оголошення із запрошенням для усіх зацікавлених осіб (науково-педагогічних працівників, роботодавців, студентів, випускників спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія») взяти участь у цій конференції, що проводилася за допомогою ZOOM, за гіпер-посиланням:

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/announces/gromadske-obgovorennya-proektiv-op-budivnictvo-ta-civilna-inzheneriya-pershogo

Варто відмітити, що громадські обговорення даної програми для її покращення відбуваються щорічно.

Усі присутні попередньо ознайомились з проектом освітньої програми за відповідним посиланням на сайті Луцького національного технічного університету. Також відбулося онлайн-опитування науково-педагогічних працівників, студентів, роботодавців та випускників щодо якості освітньої програми та освітньої діяльності кафедри. Опитувальники були розміщені на сайті університету. Кожна анкета містила понад 25 запитань, які охоплюють усі важливі аспекти.

Близько 35 учасників долучилися до обговорення. Модератором даного заходу був гарант освітньої програми професор кафедри будівництва та цивільної інженерії, Олександр Андрійчук. Під час конференцій стейкхолдерами були висловлені пропозиції щодо змісту, форм і методів навчання за освітньою програмою, які спрямовані на їх покращення. Активне обговорення пройшло дуже продуктивно.

Із актуальними порадами та рекомендаціями дискусію розпочав професор кафедри міського будівництва та господарства Кочкарьов Дмитро Вікторович. Він звернув увагу присутніх на доцільності укрупнення спеціалізованих навчальних дисциплін через дуже серйозні вимоги до їх наповнення. Також поділився досвідом щодо реалізації процедури вільного вибору студентами дисциплін в НУВГП.

Від роботодавців із слушними пропозиціями, щодо покращення освітньої програми, виступили головний інженер волинської філія НДІ «Проектреконструкція» Павлюк Андрій Віталійович та заступник начальника управління містобудування й архітектури Луцької міської ради Софія Вікторівна Гула.

Було дуже приємно, що під час обговорення активно включалися в дискусію студенти з пропозиціями та побажаннями для удосконалення навчального процесу на освітній програмі (Будівництво та цивільна інженерія». Під час інтернет-конференції було публічно проаналізовано результати інтернет-опитувань студентів, що навчаються на цій освітній програмі (опитування пройшли 123 студенти).

Проектна група та колектив кафедри почули та взяли до уваги дуже багато цікавих порад, рекомендацій, пропозицій, які є конструктивними і спрямовані на удосконалення освітньої програми та, відповідно, покращення підготовки майбутніх бакалаврів.

Підсумовуючи, гарант освітньої програми подякував від імені кафедри всім учасникам за участь у обговоренні та побажав усім ефективної роботи на майбутнє та тісної співпраці.

Кафедра БЦІ