Громадське обговорення проєкту освітньої програми «Фізична культура та спорт»


 

На кафедрі фізичної культури, спорту та здоров’я Луцького НТУ відбулося громадське обговорення проекту освітньої програми «Фізична культура та спорт» спеціальності 017 фізична культура та спорт другого  (магістерського) рівня вищої освіти і 014 Середня освіта (фізична культура) першого (бакалаврського) рівня

 

До громадського обговорення було залучено зовнішніх стейкхолдерів (органи влади, громадські організації, роботодавці, випускники), які запропонували основні меседжі щодо удосконалення освітніх компонент, компетентностей та програмних результатів навчання за даною освітньою програмою. 

Модераторами даного заходу були завідувач кафедри фізичної культури спорту та здоров’я Сергій Савчук та гарант освітньої програми «Фізична культура та спорт» Галина Безверхня, які окреслили мету та зміст освітньої програми, яка оприлюднена на офіційному сайті Луцького НТУ у соцмережі та надали слово стейкхолдерам. Участь в обговоренні прийняли: професорка, д.н.ф.в.с Круцевич Т.Ю.(НУФКС), професорка, д.пед.н. Завидівська Н.Н.(ЛДУФК), заслужений тренер України Авраменко М.Г. директор ДЮСШ№3 Генадій Боровський, директор ШВСМ Андрій Авраменко, магістри Луцького НТУ, МС України – Ковальчук Роман, Свиридюк Віктор та інші.

Завідувач кафедри фізичної культури спорту та здоров’я Сергій Савчук подякував учасникам за участь у обговоренні проєкту даної освітньої програми та зазначив, що врахування зауважень та побажань усіх стейкхолдерів дозволить підготувати конкурентоспроможного фахівця.