ІV Міжнародна конференція з управління соціально-економічними системами у Луцькому НТУ

ІV Міжнародна конференція з управління соціально-економічними системами у Луцькому НТУ

Уже четвертий рік поспіль у першій декаді грудня традиційним стало проведення на базі кафедри економіки Луцького НТУ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами».

Пленарне засідання конференції відбулося 6 грудня 2019 року в новій мультимедійній аудиторії К204 навчального корпусу № 3 на вул. С. Ковалевської, 29 за участі широкого кола викладачів і студентів-науковців.

Співорганізаторами конференції, поряд з кафедрою економіки факультету бізнесу нашого університету, з української сторони стали: Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (м. Київ), Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир), Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» (м. Київ), Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне) та Громадська організація «Європейський аналітичний центр» (м. Київ). Також до організації даного заходу долучилися ряд зарубіжних партнерів Луцького НТУ: Полесский государственный университет (м. Пінськ, Білорусь), Politechnika Lubelska (м. Люблін, Польща), Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (м. Варшава, Польща), Технически университет-Варна (м. Варна, Болгарія), Aleksandro Stulginskio universitetas (м. Каунас, Литва), Univerzitet "Union – Nikola Tesla" (м. Белград, Сербія).

Як і минулого року, конференція викликала значний ажіотаж на теренах України та близького зарубіжжя. Оргкомітетом загалом отримано понад 250 тез доповідей від науковців різних навчальних закладів, наукових установ і організацій України та закордону, порівняно з минулим роком збільшилася кількість публікацій вчених вищої кваліфікації.

Традиційно активну участь у конференції взяли представники 4-х навчальних закладів сусідньої Білорусі: Полесский государственный университет, м. Пінськ, Белорусский государственный университет транспорта, м. Гомель, Могилевский государственный университет продовольствия, Белорусский государственный экономический университет, м. Мінськ.

Також отримано тези доповідей від представників навчального закладу з Казахстану – Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, м. Нур-Султан.

Активними учасниками інтернет-конференції стали представники 40 вітчизняних закладів вищої освіти, зокрема: Донецького національного університету імені Василя Стуса, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», ДННУ «Академія фінансового управління», Київського політехнічного університету імені Ігоря Сікорського, Тернопільського національного економічного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Вінницького національного агарного університету, Київського національного торговельно-економічного університету, Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, Київського національного університету технологій та дизайну, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Запорізького національного університету, Дніпровського державного технічного університету (м. Кам’янське), Харківського національного університету будівництва та архітектури, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Житомирського державного університету ім. І. Франка, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро), ВНЗ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та багатьох інших.

Серед наукових установ Національної академії наук України було отримано тези від представників ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ», Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ, м. Київ, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ, м. Одеса, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ», м.Київ.

Активну участь у конференції взяли студенти та викладачі волинських коледжів (Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ, Рожищенський коледж ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького та ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж»), а також представники бізнесу (ТОВ «Форейн персонал сервіс», м. Київ).

Доповіді учасників конференції групувалися за такими науковими напрямами (секціями):

-управління національним господарством, галузями та господарськими комплексами;

-управління державними фінансами;

-регіональний менеджмент, міжнародне співробітництво, євроінтеграція;

-менеджмент та економіка підприємства;

-управління персоналом, трудовий потенціал, лідерство;

-ринок праці, зайнятість населення, соціальне партнерство;

-управління логістичними процесами на різних рівнях господарювання;

-фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів;

-економіка довкілля та природних ресурсів.

Враховуючи статус заходу як інтернет-конференції, пленарне засідання проходило у формі інтерактивного спілкування представників оргкомітету з визначеним колом учасниками з різних секцій, які перебували в режимі online-конференції на Skype-зв’язку. Натомість виступи доповідачів з аудиторії К204 транслювалися усім учасникам в online-режимі.

У своєму вступному слові декан факультету бізнесу, к.е.н., доцент Надія Хвищун привітала учасників конференції та відзначила, що розширення кола учасників свідчить про її актуальність, а застосування сучасних інформаційних технологій дозволяє значно розширити можливості інтерактивного спілкування з науковцями з різників країн.

Модератор заходу, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Олександр Шубалий подякував усім співорганізаторам конференції за активну участь в підготовці заходу та висловив переконання, що сучасні інформаційні технології дозволять зблизити науковців з різних куточків України та близького зарубіжжя.

Далі учасники заслухали вітальне слово голови Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Леоніда Козаченка, який відмітив надзвичайну важливість та актуальність даної конференції, адже, враховуючи сучасний турбо-режим проведення реформ в усіх сферах нашого життя та взятий курс на розвиток цифрової економіки, виникає багато питань щодо напрямків подальших дій. Також він відзначив, що в рамках нещодавно підписаного меморандуму про співпрацю з Луцьким НТУ, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України буде всіляко підтримувати подібні наукові заходи.

З боку співорганізаторів – Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем’янчука – виступив проректор з наукової роботи,  д.е.н., професор Володимир Борейко, який зазначив, що проведення подібних заходів сприяє розширенню кола наукових зав’язків, особливо з міжнародними партнерами, що важливо для представлення поглядів науковців щодо шляхів вирішення актуальних проблем управління соціально-економічними системами.

Підтримав колегу у своїй доповіді к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри менеджменту Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем’янчука Сергій Демидюк, який зосередив увагу учасників на необхідності вдосконалення системи державного регулювання підприємницької діяльності в Україні.

Надалі як співорганізатори взяли слово представники Державного університету «Житомирська політехніка». Зі словами привітання виступила завідувач кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент Катерина Шиманська, яка відмітила важливість проведення подібних інтерактивних заходів.

У своїх виступах к.е.н., старший викладач кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин В’ячеслав Ткачук представив результати дослідження проблеми діджіталізації зайнятості як способу вирішення проблем гендерної нерівності на вітчизняному ринку праці, а к.е.н., доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин Світлана Обіход  висвітлила власне бачення розвитку інформаційних систем та технологій в управлінні людськими ресурсами.

Зацікавив учасників конференції виступ Ольги Левицької, к.е.н., старшого наукового співробітника відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», який стосувався шляхів вирішення проблеми міграції та соціальної мобільності людських ресурсів у сфері охорони здоров’я України.

Надалі учасники заслухали скайп-виступ Марини Оладько, студентки 4 курсу спеціальності «Прикладна математика» Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського (науковий керівник: Варвара Черненко, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри інформатики і вищої математики), який стосувався висвітлення результатів застосування інформаційних систем для управління проектом формування нового туристичного продукту.

Власне бачення вирішення проблем реформування національної економіки з позицій набутого практичного досвіду представив учасникам конференції Юрій Гончаров, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем’янчука.

Викладачі Івано-франківського національного технічного університету нафти і газу Олег Яцюк (асистент кафедри теорії економіки та управління) та Руслан Данилейчук (к.е.н., доцент кафедри теорії економіки та управління) представили результати дослідження світового досвіду відновлення платоспроможності фізичної особи на предмет можливості його застосування відповідно до українських реалій, а також дали відповідь на важливе питання щодо можливості передачі землі іноземцям через використання схем банкрутства вітчизняних суб’єктів господарювання.

Вчений секретар Волинської філії Спілки економістів України, к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки Наталія Науменко під час свого виступу привітала учасників конференції та відмітила позитивні результати співпраці з кафедрою економіки Луцького НТУ, а також зосередила увагу на підсумках власного дослідження опору IT-корпорацій національному антимонопольному законодавству як невід’ємної складової сучасного конкурентного середовища.

Жваву дискусію серед учасників конференції викликав виступ аспіранта кафедри економіки Петра Косінського, який стосувався обґрунтування шляхів  економічного стимулювання розвитку виробництв із переробки органічної сільськогосподарської продукції на прикладі Волинської області.

Активними учасниками конференції стали студенти та викладачі ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж». Викладач економічних дисциплін Аліна Регешук подякувала організаторам за можливість презентувати наукові напрацювання студентів їхнього навчального закладу. Цікаві та змістовні доповіді-презентації представили: Бик Мирослава (Тенденції розвитку ринку праці молоді в Україні), Кравчук Каріна (Використання ключових показників ефективності (крі) у побудові мотиваційної схеми оплати праці), Зінчук Тетяна (Віртуальна логістична система підприємства: значення та можливості), Кравченко Юлія (Неймінг як перший етап створення успішного бренду).

Результати власних наукових досліджень також особисто презентували учасникам конференції студенти спеціальності 051 Економіка, освітня програма «Економіка». Зокрема, особливу зацікавленість присутніх викликала доповідь Палій Ангеліни (група ЕК-31) щодо переваг і недоліків сучасних процесів міграції українського студентства за кордон, яка викликала жваве обговорення серед студентів і викладачів. Доповідь Дмитрука Петра (група ЕК-41) стосувалася особливостей застосування сучасних технологій рекрутингу персоналу.

За підсумками узагальнення пропозицій учасників конференції прийнято резолюцію та завершується формування частин збірника матеріалів, електронну версію яких разом із сертифікатом про участь буде розіслано учасникам на їх електроні адреси, які подані в заявках, а друковані його примірники згідно запитів буде надіслано учасникам.

Оргкомітет конференції висловлює щиру подяку співорганізаторам та усім учасникам конференції й налаштований на продовження взаємовигідної співпраці в різноманітних спільних наукових проектах.

Колектив кафедри економіки