Кафедра автомобілів і транспортних технологій: громадське обговорення освітніх програм

Кафедра автомобілів і транспортних технологій: громадське обговорення освітніх програм

23 червня 2020 року у Луцькому національному технічному університеті за ініціативи кафедри автомобілів і транспортних технологій, відбулася онлайн-конференція з обговорення освітніх програм «Автомобільний транспорт» і «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. До участі у конференції були запрошені усі зацікавлені особи: студенти, випускники та викладачі кафедри, роботодавці та науковці різних закладів вищої освіти України. Захід проводився з використанням сервісу Google Meet.

Завідувач кафедри к.т.н., доц. Ігор Мурований звернув увагу на важливість громадського обговорення освітніх програм, зацікавленість Луцького НТУ у співпраці з роботодавцями для врахування їх побажань щодо організації якісного освітнього процесу з підготовки необхідних для регіону фахівців.

Учасники заслухали інформацію гарантів освітніх програм «Автомобільний транспорт» і «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти відповідно к.т.н., доц. Валерія Дембіцького, к.т.н., доц. Валерія Стельмащука, д.т.н., проф. Віктора Захарчука та Ігоря Мурованого. В обговоренні йшлося про основну сутність, завдання, структуру, регіональні особливості, переваги, унікальність освітніх програм, специфіку навчання в Луцькому НТУ, а також про результати проведеного опитування серед здобувачів освіти та випускників.

У конференції взяли участь роботодавці: Дмитро Титаренко (АТ «АК «Богдан Моторс»);  Богдан Гутовський (Рівнестандарт); Віктор Деркач (Тойота Центр Луцьк «Автоконцепт»); Віктор Козлов (Управління Укртрансбезпеки у Волинській області); Олександр Середа (Управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради); Катерина Карцева (СП ТОВ «Модерн-Експо»). Варто зазначити, що інтереси і пропозиції роботодавців визначалися і дещо раніше, а саме при проведенні круглих столів, ярмарків професій, що  проводилися  Луцьким НТУ на базі кафедри автомобілів і транспортних технологій, та враховані при формуванні основних положень обговорюваних освітніх програм.

У дискусії взяли участь такі науковці, як: к.т.н., доц. Юрій Ройко (Національний університет «Львівська політехніка»); д.т.н., проф. Микола Мороз (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського);  к.т.н., доц. Михайло Кристопчук (Рівненський національний університет водного господарства та природокористування); д.т.н., проф. Віктор Біліченко (Вінницький національний технічний університет); д.т.н., проф. Олександр Кравченко (Державний університет «Житомирська політехніка»); д.т.н., проф. Ігор Грицук (Херсонська державна морська академія). У ході обговорення розглянули питання, що пов’язані із формуванням програм однієї галузі, зв'язку між структурними елементами ОП, підсумкової атестації та проведення акредитації.

Усі зауваження, пропозиції та рекомендації, висловлені стейкхолдерами, представниками закладів вищої освіти України, а також результати студентського опитування (див. наведені нижче діаграми) буде враховано при оновленні освітніх програм.

Щиро дякуємо представникам наукової спільноти, здобувачам вищої освіти, випускникам кафедри, професорсько-викладацькому складу, роботодавцям за приділений час, активну участь, конструктивні пропозиції та зауваження. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!

Ігор Мурований,

завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій