Кафедра БЦІ провела громадське обговорення освітньої програми другого рівня

Кафедра БЦІ провела громадське обговорення освітньої програми другого рівня

З метою громадського обговорення проекту освітньої програми другого (магістерського) рівня «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія) 12 червня 2020 року  відбулася онлайн-конференція на платформі Zoom.  До участі в конференції долучилися стейкхолдери, а саме: студенти та випускники спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, роботодавці та академічна спільнота (науково-педагогічні працівники дружніх закладів вищої освіти).

Усі присутні попередньо ознайомились з проектом освітньої програми за відповідним посиланням на сайті Луцького національного технічного університету. Також відбулося онлайн-опитування науково-педагогічних працівників, студентів, роботодавців та випускників щодо якості освітньої програми та освітньої діяльності кафедри. Опитувальники були розміщені на сайті університету. Кожна анкета містить понад 25 запитань, які охоплюють усі важливі аспекти.

Близько 45 учасників долучилися до обговорення. Модератором даного заходу була гарант освітньої програми доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії, дійсний член УАН Ірина Задорожнікова.

Зі слушними порадами та актуальними рекомендаціями, виступили колеги  Вікторія Івасенко, доцент кафедри міського будівництва Харківського  національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, та Роман Шмиг, доцент кафедри будівельних конструкцій Львівського національного аграрного університету.  

Учасники конференції акцентували увагу  на важливості іноземної мови в освітньому процесі, як  для здобувачів, так і для викладачів кафедри будівництва та цивільної інженерії,  презентації вибіркових дисциплін.

Кафедра будівництва та цивільної інженерії  Луцького НТУ не одне десятиріччя є головним джерелом професійних кадрів для усіх будівельних установ Волині і не тільки. Тисячі  випускників кафедри працюють за фахом. Майже всі роботодавці у  будівельній сфері є випускниками Луцького НТУ.

У дискусії від роботодавців брали участь: Андрій Павлюк (головний інженер Волинської філії «НДІ ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»); Олександр Приймак (головний інженер КБ «АРХПРОСТІР»; Світлана Кух (начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства та благоустрою Любешівської селищної ради); Світлана Демко (директор Волинської філії науково-дослідного інституту «НДІ ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»); Богдан Парасюк (ПП, архітектор). Зокрема, Андрій Павлюк зауважив про доцільність проведення  практичних занять на виробництві. Також Андрій Віталійович пропонує введення нових дисциплін для магістрів, які дозволять опанувати  основи юридичних аспектів у будівельній галузі, що є дуже важливим в професійній діяльності. Олександр Приймак запропонував посилити освітній кластер практичної підготовки здобувачів на провідних підприємствах міста.

Студенти, які навчаються за  освітньою програмою  другого (магістерського) рівня, та майбутні абітурієнти в анкетах та під час обговорення наголошували на доцільності залучення роботодавців до розробки, моніторингу  та вдосконалення освітньої програми, висловлювали побоювання чи достатньою буде зменшена кількість дисциплін для забезпечення саме спеціальних, фахових компетентностей.

Науково-педагогічні працівники та стейкхолдери висловили свої думки  щодо покращення та удосконалення освітньої програми. Також було відзначено підготовку випускників високого професійного рівня, що вказує на їх конкурентоспроможність  на ринку праці у будівельній сфері.

Близько 1,5 години активного обговорення пройшли дуже продуктивно. Проектна група та колектив кафедри почули та прийняли до уваги дуже багато цікавих порад, рекомендацій, пропозицій,  які  є конструктивними і спрямовані на удосконалення освітньої програми та, відповідно,  покращення підготовки майбутніх магістрів.  

Підсумовуючи, гарант освітньої програми подякувала  учасникам за участь у обговоренні та побажала усім стейкхолдерам  ефективної  роботи на майбутнє та тісної співпраці.

Ірина Задорожнікова, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії