Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства: громадське обговорення освітніх програм

Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства: громадське обговорення освітніх програм

Починаючи з березня на кафедрі ГМ та ЛГ відбувалися громадські обговорення ОП «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 Галузеве машинобудування, ОП «Технології легкої промисловості» спеціальності 182 Технології легкої промисловості та ОП «Лісове господарство» спеціальності 205 Лісове господарство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. А також здійснювався перегляд та удосконалення ОП «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» та ОП «Обладнання лісового комплексу» спеціальності 133 Галузеве машинобудування другого (магістерського) рівня. Семінари, круглі столи, засідання кафедри та Міжнародна конференція торкалися вдосконалення освітнього процесу за даними освітніми програмами. А 26 червня 2020 року відбувся онлайн-круглий стіл за участі студентів, роботодавців та академічної спільноти з провідних ЗВО України та Луцького НТУ, де розглядали проекти освітніх програм.

Зовнішні стейкхолдери акцентували увагу на практичній підготовці студентів даних спеціальностей. Зокрема, Олександр Бородиня, Президент Ліги «Укршкірвзуттяпром», висловив слова підтримки освітніх програм та пообіцяв надати позитивну рецензію зі свого боку. Внесла слушні пропозиції і висловила своє бажання до співпраці Ірина Науменко, виконавчий директор Укрлегпрому, наголосивши на готовності сприяння в координації та спілкуванні освіти з роботодавцями. Власниця ГО агентства моделей Grace Model House, засновниця Lutsk Fashion Weekend Анна Тріль побажала не зупинятися на досягнутому та продовжувати розвивати індустрію моди в регіоні разом. До розмови долучилися Ірина Даус, тренінг-менеджер «Центр швейного обладнання», та Олександр Якименко, економіст фінансової роботи відділу постачання ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна». Також у розмові взяла участь Світлана Романюк, випускниця спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», випускниця Люблінської політехніки та співвласник ТзОВ UE-COMPANY SP Z O O у Польщі, яка побажала успіхів студентам, а викладачам – хороших студентів.

Академічна спільнота була дуже активною та надала слушні поради та рекомендації стосовно доповнень та корегування освітньої програми Технології легкої промисловості. Такими були зауваження Оксани Закори та колег з Херсонського національного технічного університету Марії Растогуєвої і Олени Рязанової щодо акцентування уваги на фокусі програми та її унікальності. Також, декан факультету індустрії моди КНУТД Людмила Зубкова побажала сконцентруватись в освітній програмі на тих предметах, які забезпечуються спеціальною матеріальною базою та методичною літературою. Колеги з Хмельницького національного університету порадили звернути увагу на практичну підготовку студентів, зокрема Оксана Захаркевич відмітила, що без практики студент не зможе досконало засвоїти теоретичний курс. З нею погодилася Світлана Кулешова і колеги з Хмельницького та Києва. До розмови долучилася Людмила Галавська, голова підкомісії з розробки Стандарту зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості, Оксана Козарь, завідувач кафедри легкої промисловості та професійної освіти, та Світлана Матвійчук з Мукачівського державного університету, а також Лариса Білоцька керівник робочої групи з розробки освітньо-професійної програми Конструювання та технології швейних виробів спеціальності 182 Технології легкої промисловості КНУТД.

Важливо, що до участі у навчальному процесі долучаються фахівці-практики, які постійно відвідують різноманітні наукові заходи та діляться досвідом з молоддю, що і було відзначено студентами, які приєдналися до обговорення освітніх програм. Крім цього, наші викладачі організовують екскурсії на провідні підприємства Волині та Рівненщини задля кращого сприйняття теоретичного матеріалу.

Гарант ОП «Технології легкої промисловості» Людмила Назарчук висловила побажання про необхідність посилення міжнародної співпраці із провідними зарубіжними університетами з метою набуття необхідних компетенцій нашими студентами. А завідувач кафедри та гарант ОП «Галузеве машинобудування» Віталій Пуць подякував за слушні пропозиції та конструктивну розмову і наголосив на необхідності наповнення навчально-методичних комплексів дисциплін сучасними кейсами завдань для формування soft skills у студенів.

Це дало нам змогу визначити пріоритети подальшої роботи:

1) вдосконалити освітні програми бакалаврів та магістрів в умовах розвитку інформаційних технологій обробки, передачі та зберігання інформації;

2) налагодити більш тісну співпрацю з роботодавцями через проведення зі студентами бізнес-кейсів в умовах провідних підприємств регіону;

3) залучити до викладання професійних дисциплін спікерів зі значним досвідом практичної роботи;

4) оптимізувати зміст окремих дисциплін.

Дякуємо за поради і жваву, предметну та актуальну дискусію, сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!

Кафедра ГМ та ЛГ