Луцький НТУ на Міжнародній конференції в Білорусії

         Луцький національний технічний університет став співорганізатором та учасником VІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Сталий розвиток економіки: стан, проблеми, перспективи», яка відбулась 18 жовтня в Пінську (Республіка Білорусь) на базі економічного факультету Полєського державного університету.

        

           Наш вуз на конференції представляли: декан факультету бізнесу, доктор економічних наук, доцент Божидарнік Т.В., який виступив з доповіддю під час роботи секції «Організаційно-економічні проблеми розвитку агропромислового комплексу» та д.е.н., завідувач кафедрою прикладної статистики та економіки праці Барський Ю.М., який виступив з короткою промовою під час обговорення проблем сталого розвитку економіки та соціо-гуманітарних і правових проблем розвитку суспільства.

       
        

     Міжнародна конференція проходила під головуванням ректора Полєського державного університету, д.е.н., професора Шебека К.К.. Крім цього  як основні доповідачі на конференції виступили викладачі Санкт-Петербурзького державного університету сервісу та економіки (Росія), Бакинського університету Хазар (Азербайджан) та Брестського державного технічного університету (Республіка Білорусь).

 

      Учасники наукових дебатів окрім питань економіки, торкалися тем транскордонного співробітництва як одного з основних факторів розвитку бізнесу, обговорювали проблеми формування системи та механізмів аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку субєктів господарювання, а також шукали актуальні шляхи розвитку туризму.

     «Такий широкий спектр питань, які розглядались учасниками міжнародної конференції у Пінську, свідчить про спільність та актуальність проблем  сучасного розвитку економіки усіх сусідніх пострадянських держав, які стали на шлях формування власних економічних моделей  та глобальних трансформацій. Сучасний ефективний розвиток економіки неможливий без залучення інтелекту та наукового потенціалу, а особливо з огляду на її соціальну складову. Таке співробітництво науковців, яке сьогодні відбулось, є свідченням готовності науки взяти на себе відповідальність за ефективність національних економік та поділитись власним досвідом і знаннями.» - зазначив в своїй доповіді декан факультету бізнесу  Луцького НТУ Тарас Божидарнік.