Луцький НТУ налагоджує співпрацю у харчовій галузі

Луцький НТУ налагоджує співпрацю у харчовій галузі

Колектив кафедри технологій і обладнання переробних виробництв Луцького НТУ налагоджує тісну співпрацю з провідними ЗВО України. Так, 6 лютого 2020 року відбулась робоча зустріч з колективом кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського ДАТУ ім. Дмитра Моторного, на якій обговорили коло питань щодо подальшої спільної діяльності у сфері підготовки фахівців харчової галузі.

Завідувач кафедри технологій та обладнання переробних виробництв к.с.-г.н доцент Голячук Сергій Євгенович наголосив на важливості налагодження зв’язків при розробці та реалізації спільних наукових проектів. Викладачі обох кафедр поділилися своїм практичним досвідом, презентували свої наукові розробки.

Завідувач кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи д.т.н., професор Прісс Олеся Петрівна розповіла про пріоритетні напрямки розвитку кафедри та особливості навчання за спеціальністю «Харчові технології», зокрема впровадження дуальної освіти. Викладачі Луцького НТУ відвідали лабораторії кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи та ознайомилися з організацією роботи науково-дослідної лабораторії  “Студентське кафе”.

Підсумком проведеного заходу за участі представників Луцького НТУ та Таврійського ДАТУ ім. Дмитра Моторного стало укладання Угоди про співпрацю між вищими навчальними закладами.

Колектив кафедри технологій та обладнання переробних виробництв Луцького НТУ