Магістри Луцького НТУ – на педпрактиці у коледжі рекреаційних технологій і права

Магістри Луцького НТУ – на педпрактиці у коледжі рекреаційних технологій і права

Магістри факультету КНІТ спеціальності «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» з 02.09.2019 по 16.09.2019 року проходили педагогічну практику в Луцькому коледжі рекреаційних технологій і права.

Педагогічна практика відкрила для нас можливість пізнати всі сторони педагогічної діяльності і значно розширити власні уявлення про організацію навчально-виховного процесу. Зокрема, ми ознайомились із особливостями навчально-виховного процесу в коледжі, з режимом роботи, проаналізували плани роботи викладачів, детально розглянули питання змісту освіти, методику проведення занять.

Під час проходження практики усі студенти спочатку відвідували заняття та виховні заходи у своїх наставників від бази практики. Згодом самостійно проводили заняття з таких навчальних дисциплін, як: «Комп’ютерна дискретна математика», «Алгоритмізація та програмування», «Операційні системи», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Веб-технології та веб-дизайн», «Креативні технології навчання», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Основи комп’ютерних технологій», «Інформатика».

Протягом усієї практики наші заняття постійно відвідували керівники від факультету, доценти кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Редько Ольга Іванівна та Потапюк Лілія Миколаївна. Після кожного заняття викладачі здійснювали детальний аналіз, вказували на окремі недоліки та давали корисні поради щодо їх проведення.

Педагогічна практика поглибила, закріпила наші знання з фахових і психолого-педагогічних дисциплін, здобутих в університеті та дала змогу застосовувати їх під час навчальних занять; виробила вміння проводити різні типи аудиторних занять, застосовувати різні методи й форми роботи, які сприяють розвитку пізнавальної діяльності студентів.

Вважаємо, що педагогічна практика є надзвичайно важливою для усіх магістрів, оскільки кожен майбутній викладач повинен розвивати у сьогоднішніх студентів самостійність, уміння відстоювати свої права, готовність до співпраці та творчої діяльності. Це був період випробування і формування нашого характеру – зможемо чи не зможемо бути професійними фахівцями?!

Дякуємо партнерам із Луцького коледжу рекреаційних технологій і права за можливість навчатися, здобувати та закріплювати практичні навики.

Ілюшик Ольга, Вознюк Анастасія, Франчук Анна - магістри спеціальності «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» факультету КНІТ