Майбутні агрономи на перших жнивах в Луцькому НТУ

Майбутні агрономи на перших жнивах в Луцькому НТУ

Агроном – одна з найважливіших професій для України в наш час. Вона – в пріоритеті спеціальностей, яким надається державна підтримка і широке бюджетне замовлення на підготовку фахівців в університетах. Це надзвичайно цікаве, потрібне, але водночас непросте ремесло. Агроном – це не лише  фахівець у полі. Це – провідний спеціаліст в агрофірмах та холдингах, це консультант з питань продажу і закупівлі добрив, хімічних засобів обробки посівів, агротехніки, ведення фермерського бізнесу.

Навчальна  практика є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки агрономів. Вивчення будь-яких дисциплін неможливе без закріплення на практиці отриманих  теоретичних знань. Тому в Луцькому НТУ був створений навчальний дослідний полігон.

Відповідно до загальноприйнятої методики Доспехова Б. А.,  перед  початком агроекологічного вивчення умов росту культур на дослідній ділянці слід провести вирівнювальний посів. З цією метою, після оранки та культивації полігону, навесні 2019 року була висіяна вико-вівсяна суміш.

Протягом вегетаційного сезону студенти – майбутні агрономи проводили вегетативні виміри висоти рослин. Дослідження показали, що середня висота вики становила  74-78 см, а вівса – 87-92 см.

Методом «метровок» у 8 точках було досліджено врожайність суміші. Зразки аналізувалися в лабораторії кафедри екології та агрономії. Встановлено, що зелена маса становить 1,85-2,1 кг/м2, що в перерахунку на 1 га відповідатиме  185-210 ц.

Тобто дана ділянка є достатньо вирівняною та придатною для подальших досліджень.

Наші студенти кажуть: під час проходження практики вони отримали можливість побачити на власні очі те, про що чули на заняттях під час студіювання теоретичних тем. Саме цей досвід викликав бажання вдосконалювати знання, здобуті в університеті, на практиці. 

Організація практичного навчання в університеті для майбутніх фахівців-агрономів повинна бути в пріоритеті, адже саме від професійної підготовки випускників залежить їх майбутнє працевлаштування та конкурентоспроможність на ринку праці.

Кафедра екології та агрономії