Молоді науковці обговорили перспективи фізики та хімії твердого тіла у Луцькому НТУ

Молоді науковці обговорили перспективи фізики та хімії твердого тіла у Луцькому НТУ

16-17 жовтня у Луцькому НТУ відбувалася VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА: СТАН, ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ».

Активними учасниками конференції стали молоді вчені, а також їх досвідчені керівники з таких визнаних закладів вищої освіти, як Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка», Волинський національний університет імені Лесі Українки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича та ін.

Особливістю цьогорічної конференції стала значна увага з боку науковців Національної Академії наук, зокрема Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова, Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Інституту фізики твердого тіла, Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича,тощо.

Конференцію проведено в онлайн форматі на платформі GoogleMeet. Засідання провів завідувач кафедри фундаментальних наук Юрій Коваль. На конференцію подано понад 60 тез доповідей.

На пленарному засіданні з вітальним словом виступив в.о. ректора Луцького НТУ Петро Савчук. Він виокремив значення фізики та хімії у сучасній науці та їх безпосередній зв'язок із прикладними науками, зокрема, матеріалознавством. Петро Савчук висловив почуття гордості за молоду наукову еліту України і запросив до плідної наукової дискусії. Із побажаннями цікавого наукового спілкування виступив також проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Шимчук.

Окрім того, на пленарному засіданні були представлені 4 доповіді.

Доцент Луцького НТУ Сергій Луньов (співавтори А.І. Цизь, І.В. Бабула) у роботі «ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПРУЖЕНИХ НАНОПЛІВОК ГЕРМАНІЮ» презентував дослідження квантово-розмірних ефектів, які виникають в наноструктурах.

Судовий експерт Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Олена Климович у доповіді «ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ТА СКЛОУТВОРЕННЯ У СИСТЕМАХ Cu(Ag)2Se-Ge(Sn)Se2-As2Se3» представила результати власного дисертаційного дослідження, виконаного у Волинському національному університеті імені Лесі Українки під керівництвом к.х.н., доц. І. Іващенко, та д.х.н., проф. І. Олексеюка.

Наталія Гулай, аспірантка університету м. Мюнстер (Німеччина), висвітлила особливості структуроутворення тернарнихіндидів «SCANDIUM-RICHTERNARYINDIDESSc50T13In3». Дослідження проведено під керівництвом знаних у світі професорів університету м. Мюнстер (RainerPöttgen) та Львівського національного університету імені Івана Франка (Ярослав Каличак).

Завершив пленарне засідання магістрант кафедри матеріалознавства Луцького НТУ Сергій Янчук (співвавтори Климовець О.Б., проф. Кашицький В.П.) з доповіддю «ФОРМУВАННЯ ЕПОКСИПОЛІМЕРІВЗА ЦИКЛІЧНИМ РЕЖИМОМ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПОЛІ».

Інші учасники конференції представили результати наукових пошуків на секційних засіданнях. У рамках конференції про свою роботу прозвітували аспіранти кафедри матеріалознавства Луцького НТУ. За результатами досліджень сформовано збірник матеріалів конференції.

На завершення можемо констатувати: незважаючи на карантинні обмеження, конференція відбулася успішно, а її учасники отримали справжнє задоволення від інтелектуального спілкування.

Юрій Коваль, завідувач кафедри фундаментальних наук