Налагодження зв'язку між наукою та виробництвом через співпрацю з підприємствами Волині

Налагодження зв'язку між наукою та виробництвом через співпрацю з підприємствами Волині

Для перспективного розвитку економіки і промисловості України, зокрема Волинського регіону, для зростання конкурентної спроможності українських товарів необхідно створювати  такі умови, щоб промисловість була зацікавлена у розвитку української науки. На жаль, мусимо констатувати, що в країні розірваний зв'язок між наукою та виробництвом через те, що багато підприємств закрито, а нові підприємства ще не  досить потужні для фінансування науково-дослідних робіт.

Кафедра КПВ та ТМ знаходиться у постійному науковому пошуку, роботі з впровадження результатів своїх розробок у навчальний, виробничий та промисловий процеси, розроблює нові напрямки співробітництва з провідними науковими інституціями та промисловими підприємствами Волинського краю. Про це свідчать різного роду науково-дослідні договори з тими підприємствами Волині, які мають значний виробничо-господарський та інноваційний потенціал і демонструють позитивні результати діяльності.

Одним з таких підприємств є ПАТ «Ковельсільмаш» – провідний машинобудівний завод, який спеціалізується на виробництві ланцюгів, штамповок і гарячих поковок, сільськогосподарської техніки, комплектуючих та запасних частин до них. Проте на підприємстві існують виробничі проблеми, які неможливо вирішити без залучення наукового потенціалу. Одна з них – переробка та утилізація окалини пресово-кувального виробництва.

Тому 15 квітня 2014 року на ПАТ «Ковельсільмаш» з метою укладення договору на виконання науково-дослідної роботи з розробки технології утилізації окалини пресово-кувального виробництва прибула делегація з Луцького НТУ, зокрема з кафедри КПВ та ТМ, – д.т.н., професор Віктор Рудь та к.т.н., доцент Олександр Повстяной. Від замовника договір підписав головний інженер ПАТ «Ковельсільмаш» Михайло Заїкін.

 

 

 Михайло Заїкін, головний інженер ПАТ «Ковельсільмаш»,   в момент підписання договору

 

 

Договір на виконання науково-дослідної роботи розрахований на один рік і передбачає розробку технології утилізації такого цінного вторинного матеріалу як окалина, яка дозволить переробляти не тільки окалину поточного виробництва, а й накопичену у підвалах. Робота буде виконуватися згідно затвердженого календарного плану та обумовлена вартістю договірної ціни. Результати експериментальних досліджень будуть основою для розробки рекомендацій з їх ефективного використання та виготовлення деталей конструкційного призначення.

 

 

Професор Віктор Рудь та головний інженер ПАТ «Ковельсільмаш» Михайло Заїкін закріпили підписання договору на виконання науково-дослідної роботи

 

Для того, аби налагодити зв'язок між наукою та виробництвом, необхідно постійно дбати про організацію сучасних наукових лабораторій та підприємств, спрямовувати зусилля на відродження та створення національних наукових шкіл. У науку необхідно вкладати кошти і контролювати їх цільове використання, ініціювати перспективи, зокрема, для обдарованої наукової молоді.

Кафедра комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування