Наукова перемога студентки-банкіра

З метою створення умов для творчого зростання обдарованої молоді, активізації науково-дослідної роботи студентів кафедрою менеджменту банківської діяльності Київського національного економічного університету було оголошено Перший міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку». Для участі у конкурсі були направлені 26 студентських наукових робіт з України (мм. Київ, Харків, Черкаси, Севастополь, Луцьк, Суми) та Російської Федерації (м. Москва), з яких згідно протоколу №2 засідання оргкомітету конкурсу від 05.03.2014 р. до участі у ІІ турі було рекомендовано 14 робіт. Приємно, що учасницею ІІ туру, який відбувся 1 квітня 2014 р. у стінах КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, стала студентка спеціальності «Банківська справа» факультету обліку та фінансів Луцького НТУ Сосницька Олена Миколаївна.

В склад журі конкурсу входили відомі науковці та фахівці з банківської справи: д.е.н., професор Диба М. І., д.е.н., професор Примостка Л. О., д.е.н., професор Мороз А. М., д.е.н., професор Науменкова С. В., д.е.н., доцент Самородов Б. В., к.е.н., доцент Майорова Т. В., к.е.н., доцент Нікітін А. В., к.е.н., доцент Циганова Н. В. та представник Першого міжнародного фінансового агентства Козак П. В.

На розгляд членів журі конкурсу були представлені наукові дослідження, що стосувалися удосконалення депозитної політики банків, операцій банків з цінними паперами, фінансової стійкості банків, особливостей реалізації політики рефінансування, ефективності лімітування валютного ризику банків та реалізації їх кредитно-інвестиційних стратегій, ролі банківського кредитування у розвитку реального сектору економіки країни, управління реальними інвестиціями на основі «Теорії оновлення», модернізації підходів до оцінки кредитного ризику підприємств тощо. Студентка ФОФ Сосницька О. М. перед членами журі конкурсу захищала наукову роботу на тему «Оцінка концентрації банків на ринках банківських послуг та стратегії ринкового охоплення (на прикладі банківських систем Російської Федерації, України, Республік Білорусь та Казахстан)», виконану під керівництвом к.е.н., доцента Корецької Н. І. І позитивним результатом участі Олени у конкурсі стало нагородження її диплом ІІІ ступеня.

Колектив факультету обліку та фінансів Луцького НТУ вітає студентку БС-51 Сосницьку О. М. та її наукового керівника Корецьку Н. І. з вагомим науковим здобутком та бажає нових наукових звершень!

 

Підготувала заст. декана факультету обліку та фінансів Луцького НТУ з наукової роботи та міжнародних зв’язків Галущак В. Л.