Науковець зі Львова захистив дисертацію у Луцькому НТУ

Науковець зі Львова захистив дисертацію у Луцькому НТУ

У Луцькому національному технічному університеті відбулося засідання спеціалізованої Вченої ради. Приводом для зібрання був захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю матеріалознавство. Роботу презентував асистент кафедри прикладного матеріалознавства та  обробки матеріалів Національного університету «Львівська політехніка» Ігор Лемішка. Темою дисертації стала «Оптимізація параметрів мікроструктури і властивостей композиційних матеріалів на основі титанових сплавів для адитивних технологій». Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Національного університету «Львівська політехніка» Зоя Дурягіна

Відкрив засідання Вченої ради та затвердив необхідний кворум ректор Луцького НТУ Петро Савчук. Так головуючий оголосив членів спеціалізованої ради та офіційних опонентів доповідача. Тож офіційними опонентами Лемішки стали доктор технічних наук, професор фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Ірина Погрелюк (м. Львів) та кандидат технічних наук, доцент Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Галина Крамар (м. Тернопіль).

Далі слово надали вченому секретарю Дмитру Гусачуку, який озвучив біографічні дані і наукові здобутки дисертанта, а також озвучив тему дисертації та запросив доповідача до виступу.

Ігор Лемішка розпочав доповідь із актуальності теми та зазначив, що метою роботи є оптимізація морфології поверхні, фазового, гранулометричного складу частинок порошків титанових сплавів 2 і мікромеханічних властивостей нарощуваних шарів на їх основі для встановлення можливості застосування таких порошків в адитивному виробництві.

«Високотехнологічні галузі – машинобудування, авіабудування та космічна промисловість потребують виготовлення виробів з підвищеними експлуатаційними властивостями за мінімальних енерго-ресурсних витрат та зниження собівартості готових виробів. Досягти потрібного ефекту можна застосовуючи адитивні технології, оскільки вони дозволяють формувати вироби складної конфігурації, які не потребують фінішної механічної обробки», - прорезюмував Лемішка.

Виступ був побудований доволі грамотно та конструктивно. Усі тези роботи дисертант підтверджував відповідними слайдами та результатами аналізів, проведених в ході дослідження.

На завершення доповіді Ігор Лемішка підсумував усе вище сказане та озвучив висновки і наголосив на своєму особистому внеску в експериментах та дослідах роботи.

Після представлення наукової роботи, члени спеціалізованої Вченої ради поставили доповідачу запитання, на які він дав достойні відповіді, чим підтвердив свою компетентність у даній сфері. В результаті присутні оголосили відгуки на роботу та прийняли позитивне рішення про присвоєння наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю матеріалознавство Ігорю Лемішці.

Олена Третяк, інформаційний відділ Луцького НТУ

Більше фото тут: https://www.facebook.com/pg/LutskNationalTechnicalUniversity/photos/?tab=album&album_id=1213913352096046