Науковиця Мукачівського університету захистила дисертацію у Луцькому НТУ

Науковиця Мукачівського університету захистила дисертацію у Луцькому НТУ

У стінах Луцького національного технічного університету розпочала свою роботу спеціалізована вчена рада. Сьогодні до їхнього розгляду була представлена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Ліби Наталії Степанівни.

Перш за все, привітав членів спеціалізованої вченої ради ректор Луцького НТУ Петро Савчук. Він побажав здобувачу успішного захисту дисертаційної роботи, а усім присутнім плідної праці і гарних вражень.

Крім того, ректор ЗВО вручив диплом доктора економічних наук представниці НУ «Львівська політехніка» Бочко Олені Юріївні, яка також нещодавно захистила дисертації у Луцькому НТУ.

Потому голова ради, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Луцького НТУ Любов Ковальська відзначила наявність кворуму на засіданні та оголосила початок роботи ради.

Зазначимо, що тема дисертаційної роботи: «Організаційно-економічний механізм регіональної промислової політики». Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Черничко Тетяна Володимирівна ( Мукачівський державний університет МОН України, завідувач кафедри фінансів). Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Мельник Алла Федорівна (Тернопільський національний економічний університет МОН України, професор кафедри менеджменту та публічного управління); доктор економічних наук, професор Іртищева Інна Олександрівна (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України, завідувач кафедри менеджменту); доктор економічних наук, доцент Петренко Наталія Олександрівна (Уманський національний університет садівництва МОН України, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування).

Згодом для оголошення матеріалів представлених здобувачем, слово надали вченому секретарю спеціалізованої вченої ради, к.е.н. доц. Катерині Оксенюк. Вона озвучила біографічні дані здобувача, наукові інтереси та напрацювання.

Потому для виступу запросили доповідача Наталію Лібу, котра презентувала власне дослідження. Зокрема, доповідач зазначила, що важливою умовою ефективного функціонування економіки України є забезпечення рівномірного соціально-економічного розвитку всіх її регіонів. Проте досвід формування та реалізації регіональної політики засвідчив, що розробити універсальну, оптимальну та єдино дієву для всіх регіонів країни систему управлінських заходів практично неможливо. Лише за умови узгодження загальнодержавних і регіональних інтересів, урахування історичних, соціально-економічних, екологічних, географічних та культурних особливостей розвитку регіонів можливо послабити існуючі міжрегіональні диспропорції, підвищити економічний розвиток регіонів та конкурентоспроможність країни в цілому.

Карпатський економічний район характеризується вигідним геополітичним розташуванням, наявними сировинними та трудовими ресурсами, володіє розгалуженою мережею промислових підприємств, ресурсний потенціал яких є одним із фундаментальних системотворчих елементів його економіки. Також промисловий комплекс району створює значну кількість робочих місць, формує експортну та інвестиційну складову, визначає спрямованість НТП, забезпечує розбудову територій населених пунктів і підвищення рівня добробуту населення. Зазначене дозволяє визначити промисловість як пріоритетний напрям економічного розвитку Карпатського району. Водночас обмежені можливості щодо розширення ринків збуту, низький техніко-технологічний рівень виробництва, незахищеність прав власності й інші нагромаджені проблеми істотною мірою ускладнюють розвиток галузей цього виду економічної діяльності та потребують проведення досліджень щодо формування та реалізації ефективної регіональної промислової політики, обґрунтування її сутності й визначення складових організаційно-економічного механізму, що й зумовлює актуальність даного дослідження.

Так, метою дисертаційної роботи є розробка та обґрунтування теоретико-методологічних положень і формування практичних рекомендацій щодо модернізації організаційно-економічного механізму регіональної промислової політики Карпатського економічного району. Об’єктом дослідження є процес модернізації організаційно-економічного механізму регіональної промислової політики, а предметом дослідження є теоретико-методологічні та практичні засади модернізації організаційно-економічного механізму регіональної промислової політики.

Відтак, після заслуховування дослідження, члени спеціалізованої вченої ради мали нагоду поставити запитання, висловити зауваження та заслухати відгуки опонентів, після чого прийняли позитивне рішення.

Ілона Карпюк, інформаційний відділ Луцького НТУ

Більше фото за посиланням: https://www.facebook.com/pg/LutskNationalTechnicalUniversity/photos/?tab=album&album_id=1241307706023277