НОВА ПРОГРАМА ЄС З ФІНАНСУВАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ «ГОРИЗОНТ 2020»: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В ЛУЦЬКОМУ НТУ

 

«Зважаючи на разючі зміни в економіці, нам потрібне нове бачення європейських досліджень та інновацій в науці».

Kомісар з питань досліджень, інновацій та науки ЄС

Марі Джоджеан-Квін (Maire Geoghegan-Quinn)

 

НОВА ПРОГРАМА ЄС З ФІНАНСУВАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ «ГОРИЗОНТ 2020»: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В ЛУЦЬКОМУ НТУ

Міжнародна співпраця для Луцького національного технічного університету особливо необхідна для фундаментальних досліджень в нових галузях науки. Сприяння просуванню наших науковців на міжнародному рівні має важливе значення для такої співпраці. Діяльність на міжнародному рівні так само важлива для посилення конкурентоспроможності вітчизняної промисловості завдяки залученню та торгівлі новітніми технологіями і впровадженнями.

30 листопада 2011 року Європейська Комісія офіційно оголосила нову програму «Горизонт 2020», призначену об’єднати все фінансування досліджень та інновацій в ЄС. Ця програма буде впроваджена в період з 2014 по 2020 рік після обговорення з Європейською Радою та Європейським Парламентом.

«Горизонт 2020» віддзеркалює прагнення забезпечити розвиток нових ідей, економічне зростання та робочі місця на майбутнє. Пріоритети програми «Горизонт 2020» сприяння фундаментальним науковим дослідженням, підвищення конкурентоспроможності виробництва, розвиток ІКТ, нанотехнологій, нового матеріалознавства, біотехнологій та космічної галузі, а також пошук відповідей на найбільш гострі соціальні виклики в сфері охорони здоров'я, екології і демографії. Загальний обсяг фінансування підтримки досліджень та інновацій в рамках програми передбачено в розмірі понад 70 млрд євро.

Україна увійшла в перелік 11-ти провідних наукових країн світу, які визначені ключовими стратегічними партнерами ЄС в програмі ЄС «Горизонт 2020». Крім того Україну визнано єдиним стратегічним партнером Євросоюзу в Східній Європі.

Саме тому для популяризації та заохочення, можливої участі та роботи науковців Луцького НТУ в цій програмі на запрошення завідувача кафедри КПМ та ТМ професора Віктора Рудя в університет завітала провідний експерт національного контактного пункту в Україні, координатор програми «Горизонт 2020» к.ф.-м.н., науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України Ірина Белан.

2 грудня 2014 року в стінах Луцького НТУ відбувся науковий семінар щодо роз’яснення та можливої участі наших науковців у даній грантовій програмі.

Ірина Белан кваліфіковано та доступно розповіла про особливості європейської програми «Горизонт 2020», акцентувала увагу на пріоритетних напрямах зі всіх діючих галузей, здійснила професійний аналіз проблем підходів до реалізації програми, що дозволить заявникам використати гнучкі інноваційні рішення.

Семінар підвищив рівень інформованості про програму «Горизонт 2020» усіх зацікавлених осіб, незалежно від виду їх діяльності або галузі досліджень, про що свідчить зацікавленість науковців університету.

Участь Луцького НТУ в проектах ЄС дозволить волинським вченим проводити фундаментальні дослідження в найбільших науково-дослідних центрах, виконувати широкий спектр новаторських і прикладних робіт, дасть можливість залучати високотехнологічні галузі промисловості України в реалізації проектів та отримувати додаткові замовлення на створення високотехнологічної продукції, що також сприяє розвитку як ВНЗ так і  промисловості України в цілому.

Більш детальну та необхідну інформацію про грантову програму ЄС «Горизонт 2020» можна отримати на веб-сторінці Європейської комісії ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 

Олександр Повстяной,

доцент кафедри КПВ та ТМ