НОВЕ ПОКОЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ІЗ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Нове покоління будівельних норм
із енергоефективності

26 листопада 2014 року на засіданні Уряду України було схвалено плани заходів із імплементації директив ЄС у сфері енергоефективності, що входять до корпусу зобов’язань, узятих Україною в рамках Європейського Енергетичного Співтовариства та Угоди про Асоціацію з ЄС. Зокрема, опубліковані плани щодо Директиви 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами; Директиви 2010/31/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичної ефективності будівель та Директиви 2006/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичних послуг.

Для запровадження стимулювання щодо зменшення споживання енергетичних ресурсів уже в діючому законодавстві передбачено складання енергетичного паспорта. Паспортизація є обов’язковою при зведенні нових будівель та при їх капітальному ремонті, реконструкції. Паспортизація дає визначення розрахункових показників для будівель і передбачає присвоєння будинку відповідного класу енергетичної ефективності.

У ДБН В.2.6-31:2006 встановлено 6 класів енергетичної ефективності будинку.

Клас енергетичної ефективності будинку позначається латинськими літерами: «A», «B», «C», «D», «E», «F»; причому літера «A» відповідає будинкам із найкращими показниками енергетичної ефективності, а «F» – будинкам, які мають найгірші показники.

Клас енергетичної ефективності будинку встановлюють при проектуванні, введенні будинку в експлуатацію та за даними контролю й оцінки фактичного рівня тепловтрат на опалення. Цей клас може бути уточнений за результатами експлуатації та впровадження заходів із енергозбереження.

У випадку отримання результатів, які відповідають класам «D», «E», «F», необхідно розробити заходи щодо підвищення енергоефективності будинку з доведенням до класу не нижче «C».

Наявність 6-ти класів на шкалі маркування надає можливість уніфікації відповідних економічно обґрунтованих заходів із економії енергії в будинках, різних за періодом будівництва, конструктивним і інженерним рішенням, нормами проектування, умовами експлуатації, а також оцінкою інвестиційної привабливості будівництва, реконструкції, капітального ремонту (термомодернізації) та експлуатації будівель.

Для розвитку положень ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель», ДСТУ Б ЕN 15603:2013 (EN 15603:2008, IDT) «Енергетична ефективність будівель. Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки», ДСТУ Б EN 15217:2013 (EN 15217:2007, IDT) «Енергетична ефективність будівель. Методи представлення енергетичних характеристик та енергетичної сертифікації будівель» розроблено стандарти ДСТУ Б А.2.2-12:2015 «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні» та ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 «Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель».

Уведений у дію з 01.05.2017 року ДБН В 2.6-31-2016 «Теплова ізоляція будівель» змінив підходи до визначення класу енергетичної ефективності будинку у порівнянні з ДБН В 2.6-31-2006. Він визначається вже не за питомими тепловитратами на опалення будинків, а за річною енергопотребою будівлі у опаленні, охолодженні та гарячому водопостачанні.

Ще однією принциповою відмінністю є застосування системного принципу проектування за вимогами до енергоефективності будівлі. Вимоги до опору теплопередачі елементів теплоізоляційної оболонки будівлі є альтернативними до системного принципу проектування огороджувальних конструкцій. При застосуванні системного принципу проектування за вимогами до енергоефективності будівлі вимоги до показників мінімально допустимої температури внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій, температурного перепаду між температурою внутрішнього повітря і наведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, вологісного режиму, повітропроникності огороджувальної конструкції, показників теплостійкості перевіряються обов'язково.

З метою імплементування положень Директиви про енергетичну ефективність будівель № 2010/31/ЄС Мінрегіоном розроблено проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».

22 червня 2017 року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №4941-д «Про енергетичну ефективність будівель».

Документ передбачає введення обов'язкової сертифікації енергоефективності для об'єктів будівництва, будівель і частин будівель, які здають в оренду на термін понад рік, для будівель із опалюваною площею понад 250 м², у яких розташовані державні органи та відбувається приймання громадян.

Положення закону не поширюватимуться на об'єкти культурної спадщини, будівлі промислового та сільськогосподарського призначення, об'єкти енергетики, транспорту, зв'язку й оборони, складські приміщення, культові споруди (наприклад, церкви), тимчасові споруди, серед них призначені для здійснення підприємницької діяльності, а також будівлі, що стоять окремо, з опалюваною площею менше, ніж 50 м² та індивідуальні будинки. Однак будинки будуть підлягати сертифікації у випадках отримання державної підтримки на здійснення термомодернізації або сертифікації таких будинків за бажанням власника.

З метою роз’яснення положень ДБН В 2.6-31-2016 «Теплова ізоляція будівель» та методики розрахунку енергетичного паспорта за новими вимогами громадською радою при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» було організовано ряд експертних семінарів на тему: «Нове покоління норм з енергоефективності ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»».

 

Перший із таких семінарів було проведено 23 червня 2017 року у Львові в приміщенні конференц-зали Львівської Торгово-промислової палати.

 

До участі в семінарі було запрошено фахівців підприємств будівельної галузі, архітекторів, проектантів, науковців та інженерів-будівельників.

 

Основною метою семінару було підвищення їх кваліфікації, а також сприяння прискоренню адаптації галузі та забезпечення належного розуміння всіх аспектів і нюансів переходу до роботи відповідно до нових нормативних актів. У новому нормативному акті ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» йдеться про забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів на опалення та охолодження, забезпечення нормативних санітарних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій при їх експлуатації.

Про всі нововведення та особливості розповідали фахівці: доктор технічних наук, директор Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Геннадій Фаренюк, вчені відділу будівельної фізики та енергоефективності ДП «ДНДІБК» Єгор Фаренюк і Микола Тимофєєв, а також представники Titon Hardware Limited (Україна).

 

Учасників заходу привітали голова Громадської ради при Мінрегіоні Павло Міхайліді, директор Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської обласної державної адміністрації Михайло Мельник та виконуючий обов’язки начальника відділу супроводу ОСББ Львівської міської ради Тарас Левицький.

 

У роботі експертного семінару взяв участь доцент кафедри промислового та цивільного будівництва Орест Пахолюк. Отримані знання допоможуть значно покращити якість викладання предметів «Забезпечення енергоефективності будівель та споруд», «Енергоощадне будівництво» і «Технологія та організація будівельного виробництва (цикл вільного вибору)».

 

Також це підвищить рівень робіт із енергоефективності будівель, які виконуються науково-дослідною будівельною лабораторією при кафедрі будівництва та цивільної інженерії факультету будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету.

 

Детально було розглянуто такі питання:

Законодавча та нормативна база з енергоефективності будівель. Структура норм та стандартів.

Основні положення та відмінності нового ДБН В.2.6-31:2016.

● Розрахунки енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні згідно з ДСТУ Б А.2.2-12:2015 та складання енергетичного паспорту згідно з ДБН В.2.6-31:2016.

Сучасні інженерні рішення для забезпечення енергоефективності будівель. Європейський досвід застосування рекуператорів.

Розвиток системи стандартів зеленого будівництва в Україні.

 

Усі учасники семінару з позитивними емоціями, ґрунтовно поглибили свої знання та отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації.

 

Орест Пахолюк,
доцент кафедри будівництва
та цивільної інженерії