Нові підходи і пропозиції: випускники Луцького НТУ вдосконалюють освітні програми

Нові підходи і пропозиції: випускники Луцького НТУ вдосконалюють освітні програми

27 грудня 2020 року відбулася онлайн-зустріч на платформі Zoom викладачів кафедри технологій і обладнання переробних виробництв (ТОПВ) із випускниками освітньої програми «Харчові технології» (бакалаврський рівень) спеціальності 181 Харчові технології. Метою цієї зустрічі було отримати оцінку освітньої програми (ОП) та пропозиції щодо її удосконалення.

У дружній атмосфері відбувся обмін думками щодо освітніх компонент та програмних компетентностей ОП, методів та засобів навчання. Випускники висловили свої зауваження і пропозиції із урахуванням свого досвіду роботи на підприємствах харчової галузі та ресторанного господарства.

Зокрема, Іванна Чебелюк запропонувала впроваджувати нові методи навчання та нові підходи до проведення лекцій, більше тем виносити для самостійного опрацювання студентами, натомість збільшувати кількість занять для набуття практичних навичок, що в подальшому допоможе у роботі за фахом. Також, на її думку, доцільним було б введення дисципліни «Іноземна мова» на третьому та четвертому курсах, що сприяло б підвищенню рівня знань іноземних мов та покращенню підготовки студентів бакалаврського рівня до здачі ЗНО при вступі до магістратури.

Її пропозицію підтримала Карина Барда, яка додала, що знання іноземної мови є необхідним для здійснення ділових комунікацій у професійній сфері, а також для кар’єрного зростання на підприємствах харчової галузі і запропонувала ввести дисципліну «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Крім того, вона наголосила на тому, що варто більше уваги приділяти розгляду різноманітних виробничих ситуацій та вивченню правил поведінки у колективі та корпоративної етики. Тобто, на її думку, для майбутніх фахівців важливо розвивати комунікативні навички для вільного спілкування в колективі.

Михайло Мисковець висловив думку щодо необхідності введення окремих тем із вивчення комп’ютерних програм бухгалтерського обліку та управління підприємством, оскільки на підприємствах харчової галузі та ресторанного господарства такі знання вкрай необхідні для формування звітності на різних етапах виробництва.

Для покращення знань із комп’ютерної графіки на думку Вікторії Пешко та Карини Барди необхідно збільшити обсяг практичних занять, що в подальшому допоможе у виконанні курсових проєктів та випускових робіт.

Щодо позитивної практики вивчення технологій харчових виробництв різного спрямування думки студентів були одностайними. Зокрема, Тетяна Карпюк висловила думку, що при вступі на ОП важко зорієнтуватися якій саме галузі харчових виробництв надати перевагу, оскільки у регіоні працюють харчові виробництва різного спрямування. Тому доцільним є вивчення широкого спектру технологій, що допоможе визначитися студентам у якій саме галузі харчових виробництв вони хотіли б працювати. 

Від випускників також прозвучали пропозиції щодо включення до освітніх компонент  предметів, пов’язаних із вивченням організації бізнесу у галузі харчових виробництв та у  сфері громадського харчування. Це дозволило б студентам отримати знання, які б у подальшому стали в нагоді при організації власного бізнесу.

У питанні організації практичної підготовки здобувачів думки випускників розділилися: деякі із них запропонували проходити практики у літній період, що дозволило б студентам продовжити працювати на підприємстві і в період канікул, а дехто висловив пропозицію щодо проходження практики після здачі зимової сесії.

Проведена зустріч була конструктивною, випускниками були висловлені позитивні відгуки щодо якості підготовки за освітньою програмою «Харчові технології» і пропозиції щодо змін і доповнень до ОП.

Наприкінці зустрічі гарант освітньої програми «Харчові технології» доцент Володимир Сай подякував випускникам за надані пропозиції та висловив надію, що і надалі вони будуть брати активну участь у таких обговореннях та допомагати у підвищенні якості підготовки фахівців.

Підготували Світлана Панасюк та Ігор Дударєв