ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Інженерія програмного забезпечення» успішно акредитована

ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Інженерія програмного забезпечення» успішно акредитована

16 червня 2020 року відбулося засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Освітня програма Луцького НТУ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Інженерія програмного забезпечення» успішно акредитована (протокол №11 (28) від 16.06.). Це є результатом злагодженої роботи адміністрації, відділів університету та професорсько викладацького складу під керівництвом гаранта ОП Ліщини Наталії Миколаївни.

Дякуємо експертам НАЗЯВО за фахову експертизу та рекомендації!