Перемоги студентів Луцького НТУ на конкурсах в Одесі та Львові

Перемоги студентів Луцького НТУ на конкурсах в Одесі та Львові

На кафедрі екології та агрономії Луцького НТУ реалізуються різні тематики наукових досліджень, до більшості з яких активно залучаються студенти. Один з напрямків роботи – фізична екологія, яка фокусується на радіаційному, тепловому, шумовому, електромагнітному забрудненні довкілля. Студенти разом з викладачами проводять повноцінні інструментальні вимірювання відповідних параметрів, здійснюють їх аналіз, статистичну обробку та математико-картографічне моделювання. 

Цьогоріч 2 такі роботи були успішно представлені на Всеукраїнських конкурсах-захистах студентських наукових робіт (попередньо пройшовши апробацію, в т.ч. на студентській науковій конференції факультету екології, туризму та електроінженерії).

 Так, дослідження на тему «Просторовий розподіл електромагнітних випромінювань від базових станцій мобільного зв’язку у місті»,виконане студенткою Людмилою Березовською під керівництвом М.А.Федонюка, було подано на конкурс за галуззю знань «Техногенна безпека». Проведені у цій роботі власні вимірювання параметрів електромагнітних полів радіочастотного діапазону дозволили, зокрема, оцінити їх просторові відмінності та дотримання відповідних санітарно-екологічних нормативів у різних мікрорайонах Луцька. Отримані результати також були співставлені із даними попередніх досліджень наших студентів (В.Яворський, В.Шостак та І.Ладчук, О.Тараканець, А.Вовк), що дозволило простежити динаміку відповідних показників з 2008 року і до сьогодні.

Ця робота була високо оцінена рецензентами (ввійшла у п’ятірку кращих із 52 робіт, що надійшли із 26 закладів вищої освіти України) та включена до фінального списку Конкурсу. За підсумками публічного захисту роботи та дискусії, що відбулись 26 березня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, студентка Березовська Л.О. нагороджена дипломом третього ступеня. Тези роботи також опубліковані у збірнику ХІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності», що відбулась 28 березня у цьому ж університеті.

Окремо відзначимо захоплюючу атмосферу історичних будівель та музею Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, яку учасники конкурсу змогли відчути під час цікавоїї екскурсії, проведеної головним науковим співробітником відділу організації науково-дослідної діяльності,к.т.н., доц. Рудиком Ю.І. 

Ще одна студентська робота – «Дослідження просторових та часових відмінностей полів температури на території міста Луцька» виконана Анастасією Прохоренко під керівництвом к.г.н., доц. Віталіни Федонюк. Особливістю цієї роботи є поєднання польових вимірювань температури (за допомогою різних типів безконтактних інфрачервоних термометрів)із аналізом зображень теплового каналу космічних знімків. Завдяки цьому виявлено основні джерела теплового забруднення міста, закономірності розподілу температури у зоні їхнього впливу, визначено просторову конфігурацію міського острова тепла за різних метеорологічних умов та сезонів.

Ця робота була подана на конкурс в Одеський державний екологічний університет, який є базовим закладом з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Науки про Землю. Гідрометеорологія». Фінальний етап конкурсу відбувався 21-22 березня, до участі у ньому було допущено 23 студентські роботи. 

Виступ А. Прохоренко викликав жваву дискусію та багато зацікавлених питань журі, на які студентка змогла впевнено й обґрунтовано відповісти. В результаті Анастасія Прохоренко увійшла до числа переможців конкурсу (їх всього 6), її робота оцінена дипломом третього ступеня (із мінімальним відставанням у 0,18 бали від ІІ місця та 2,5 бали від І місця). Зазначимо, що вже й після конкурсу на адресу кафедри екології та агрономії надійшли позитивні відгуки та пропозиції співпраці за цим науковим напрямком.

Вітаємо наших студентів та їхніх керівників та зичимо нових цікавих наукових здобутків!

Кафедра екології та агрономії Луцького НТУ