Перспективи розвитку ОП Готельно-ресторанна справа та Туризм: обговорення зі студентами

Перспективи розвитку ОП Готельно-ресторанна справа та Туризм: обговорення зі студентами

18 січня 2021 року з 11.00 до 13.30 відбулася онлайн-зустріч на платформі Zoom викладачів кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (ТГРС) із студентами освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (бакалаврський рівень) спеціальності 242 Готельно-ресторанна справа та «Туризм» (бакалаврський рівень) спеціальності 241 Туризм.

Метою цієї зустрічі було отримати оцінку попередніх освітніх програм (ОП) та отримати пропозиції щодо їх удосконалення.

У дружній атмосфері відбувся обмін думками щодо освітніх компонентів та програмних компетентностей ОП, методів та засобів навчання. Студенти висловили свої зауваження і пропозиції із урахуванням результатів навчання, практичного досвіду роботи у закладах готельно-ресторанного господарства та туризму.

Зустріч була організована для студентів 1-4 курсів ОП Готельно-ресторанна справа та 3 курсу ОП Туризм. Представлено координатора з якості від факультету митної справи, матеріалів та технологій, студентку групи ГРС-21 Аліну Дубицьку.

Студенти запропонували впроваджувати нові методи навчання та нові підходи до проведення лекцій у формі ділових ігор, брейн-рингів, бізнес-симуляцій (Юлія Гринчук, Павло Мазурчик, Аліна Демусь, Олександр Іщук, Дмитро Будько). Висловлено побажання щодо зменшення годин на самостійну роботу та збільшення практичних занять, піднято питання дуальної освіти та обговорено необхідність її запровадження (Валентина Сьомак, Ірина Чиж, Івана Слободзян). 

Крім того, вони наголосили на тому, що варто більше уваги приділяти розгляду різноманітних виробничих ситуацій та вивченню правил поведінки у колективі та корпоративної етики (Вікторія Гулько, Катерина Гладчук, Яна Панасюк). Тобто, на їхню думку, для майбутніх фахівців важливо розвивати комунікативні навички для вільного спілкування в колективі (Вероніка Райта, Аліна Лінник, Олена Пагутяк, Софія Недбало).

До переваг ОП на всіх рівнях зазначено введення дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Друга іноземна мова», що дає змогу підвищити рівень знань іноземних мов та покращувати підготовку студентів бакалаврського рівня до здачі ЗНО при вступі до магістратури.

У питанні організації практичної підготовки здобувачів, думки студентів розділилися щодо періоду проходження практики: літній та зимовий.

Проведена зустріч була конструктивною, студентами були висловлені позитивні відгуки щодо якості підготовки за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм», надано пропозиції щодо змін і доповнень до ОП.

Наприкінці зустрічі гарант освітньої програми «Готельно-ресторанна справа», професор Оксана Полінкевич подякувала студентам за надані пропозиції та висловила надію, що і надалі вони будуть брати активну участь у таких обговореннях та допомагати у підвищенні якості підготовки фахівців.

В.о. завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
 Оксана Полінкевич