Позиції Луцького НТУ в рейтингу Webometrics

Позиції Луцького НТУ в рейтингу Webometrics

Рейтинг Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities) - глобальний індикатор науково-дослідницької діяльності вузів в Інтернеті і ґрунтується на  аналізі офіційних веб-сайтів навчальних закладів. Тобто, позиція університету у рейтингові залежить від роботи університету в цілому, а саме від наповненості сайту відповідно до критеріїв рейтингування.

В основу рейтингу покладено чотири основні критерії, що враховують веб-дані домену ЗВО (кожен критерій має певний ваговий коефіцієнт, що відповідає його значущості):

Visibility (Видимість 50 %) визначається через Impact (Вплив) — загальну кількість всіх зовнішніх посилань, які отримує університет від третіх осіб (цитованість сторінок веб-сайтів).

Presence (Присутність 5%) визначається через загальну кількість розміщених веб-сторінок, включаючи «багаті» файли, наприклад PDF, на основному веб-домені та на всіх піддоменах і ката- логах університету.

Transparency (Прозорість 10%) дає оцінку цитованості наукових публікацій, тобто відкритість, актуальність та значущість наукової діяльності університету. Враховуються дані зі загальнодоступних інституційних профілів Google Scholar Citations.

Excellence (Висока якість 35%) обчислюється кількість наукових робіт, опублікованих у впливових міжнародних журналах. Індикатор обмежують підрахунком публікацій, які входять у перші 10 % найбільш цитованих у  відповідних галузях науки. Відомості надаються дослідницькою лабораторією SCImago.


Позиція Луцького НТУ в рейтингу!

У липні  2020 року Webometrics Ranking of World's Universities було оприлюднено піврічні підсумки щодо представлення діяльності вищих навчальних закладів в Інтернет-просторі. Відповідно до оновленого липневого випуску рейтингу Луцький НТУ займає такі позиції :

43 – в Україні (з 317 вузів);

1523 – на континенті;

5371 – у світі.