Представник Луцького НТУ долучився до Загальних зборів Міжнародної асоціації екологів

29–30 листопада 2013 року на базі Сумського національного аграрного університету були проведені Загальні збори Міжнародної асоціації екологів університетів та Екологічний форум «Екологізація освіти – імператив стратегії збалансованого розвитку».

Основною метою цих заходів став розгляд головних напрямів діяльності Міжнародної асоціації екологів університетів та обговорення стратегічних шляхів удосконалення екологічної освіти в Україні та Європі.

До участі у заходах були запрошені представники Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств, відомств, органів управління освіти, вчені, представники вищих, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, громадських організацій, засобів масової інформації.

Луцький національний технічний університет представляв завідувач кафедри екології, кандидат історичних наук, доцент Василь Іванців.

Оксана Жадько, лаборант кафедри екології

 

На фото:

1) учасники зборів;

 

2) (зліва направо) представник Луцького НТУ Василь Іванців з Сергієм Рудишиним, завідувачем кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка, доктором педагогічних наук, професором, головою Глухівського регіонального осередку та Юрієм Скибою, виконавчим директором «Міжнародної асоціації екологів університетів», докторантом Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, кандидатом педагогічних наук, доцентом.