ПРО АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ДИСКУТУВАЛИ МОЛОДІ ВЧЕНІ

ПРО АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

ДИСКУТУВАЛИ МОЛОДІ ВЧЕНІ

 

14 березня 2014 року на кафедрі менеджменту та маркетингу факультету бізнесу Луцького національного технічного університету відбувалася І Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки» (1rst International scientific and practical conference for students, posgraduates and young scientists «Current problems of management under the conditions of innovative development of economy»), в якій прийняли участь 183 учасники із 3 зарубіжних та 7 українських вищих навчальних закладів.

Робота конференції тривала за 12 основними напрямками: «Теорія та практика менеджменту підприємств», «Адміністративний менеджмент», «Менеджмент ЗЕД», «Менеджмент персоналу», «Фінансовий менеджмент», «Маркетингове управління підприємствами», «Логістичне управління підприємствами», «Управління виробничими системами», «Менеджмент у готельному бізнесі та туризмі», «Інноваційно-інвестиційні засади розвитку підприємств», «Інформаційні системи в менеджменті», «Управлінські аспекти облікового забезпечення менеджменту».

З вітальною промовою зустріли учасників та гостей заходу перший проректор Луцького НТУ, к.е.н., доцент Талах В. І., декан факультету бізнесу Луцького НТУ, д.е.н., професор Божидарнік Т.В., завідувач кафедри менеджменту та маркетингу, к.е.н., професор Морохова В. О., представник Держкомпідприємництва у Волинській області, к.і.н. Савчук О.А. Почесні гості підкреслили актуальність та необхідність наукових напрацювань в напрямі інноваційного розвитку менеджменту. З вітальним словом виступила Власюк Ю.О., к.е.н., доцент кафедри світової економіки, маркетингу, інвестицій Брестського державного технічного університету. У своєму виступі А.О. Соколова, к.е.н., доцент, представник Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН України наголосила на необхідності інноваційного розвитку агропромислового виробництва.

У ході конференції молоді науковці мали можливість обмінятися науковою інформацією та поглибити свої знання. А підготовка до конференції спонукала молодих дослідників до творчого пошуку та генерації нових ідей застосування набутих знань. Студентська аудиторія проявила активність в обговоренні доповідей учасників. Почесні гості та члени організаційного комітету відмітили ґрунтовність підготовлених виступів. На завершення було підведено підсумки конференції та визначено кращі доповіді.

І місце - Соловей Олександра, Луцький національний технічний університет;

ІІ місце - Динько Наталія, Луцький національний технічний університет; Карпінська Юлія, Луцький національний технічний університет;

ІІІ місце - Шкльода Тамара, Волинський інститут економіки та менеджменту; Багнюк Олена, Луцький національний технічний університет; Ткачук Яна, Луцький національний технічний університет.

Авторам найкращих доповідей за плідну роботу були вручені почесні грамоти, а студенти, які проявили найбільшу активність під час роботи конференції, отримали подяки. Так 6 учасників конференції були відмічені грамотами в трьох номінаціях:

«За оригінальність наукового дослідження та активну участь у конференції» - Ройко Марія (Волинський інститут економіки та менеджменту), Хорзова Поліна (Луцький національний технічний університет);

«За використання інноваційних підходів у науковому дослідженні та активну участь у конференції» - Фоміна Ольга, Форманюк Інна (Луцький національний технічний університет);

«За прикладний характер наукового дослідження та активну участь у конференції» - Петрина Анна, Хведенчук Тетяна (Луцький національний технічний університет).

Підводячи підсумки І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки» член організаційного комітету, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу, к.е.н., професор Морохова В. О. висловила сподівання, що вона стане традиційною і збиратиме все більшу кількість студентів, аспірантів та молодих науковців, сприяючи популяризації наукової діяльності серед майбутніх фахівців. Зустрічі на такому рівні стануть майданчиком пошуку студентами, молодими науковцями та практиками інноваційних шляхів підвищення ефективності менеджменту підприємств в сучасних умовах розвитку економіки.

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету вітає переможців та бажає подальших успіхів у навчанні та науково-дослідній діяльності усім учасникам І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки».

 

К.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу

Неля Вікторівна Герасимяк