Про магістрів-винахідників Луцького НТУ

Про магістрів-винахідників Луцького НТУ

Упродовж всієї своєї діяльності основним навчально-науковим напрямком кафедри компютерного проектування верстатів та технологій машинобудування (технологічний факультет) було створення нових конструкцій деталей, вузлів для металорізальних верстатів, вивчення та дослідження сукупності методів і засобів проектування деталей в САПр; системне дослідження технологічних процесів їх виготовлення, а також технологічного оснащення, проектування ріжучих інструментів; удосконалення засобів автоматизації та механізації обробки. Тому питанням інтелектуально-патентної охорони своїх конструкторських розробок у вигляді винаходів, корисних моделей та авторських творів  на кафедрі КПВ та ТМ завжди приділялося багато уваги, про що свідчать велика кількість охоронних документів. За час існування кафедри її співробітники стали авторами близько 76-ти винаходів, корисних моделей та авторських творів. Але у світі сучасних інформаційних технологій і комунікацій зберігати технічну розробку в таємниці і одночасно користуватись нею – дуже непросто.

Це не могло не знайти свого відображення в навчальному процесі, який здійснює кафедра, готуючи інженерів-технологів та інженерів-конструкторів. Протягом весняного семестру 2013-2014 навчального року магістри груп ТМм-61 та МРВм-61 під керівництвом провідного спеціаліста в області інтелектуальної власності доцента Ростислава Редька оформили свої наукові розробки та надбання з метою захисту їх на право інтелектуальної власності. І вже у жовтні 2014 року наші магістри отримали 5 свідоцтв про реєстрацію своїх авторських прав на твір.

Такі фахівці створюють на сучасному рівні об’єкти інтелектуальної власності в різних сферах виробництва, грамотно здійснюють комерціалізацію цих об’єктів. Практика  виправдовує себе в першу чергу  в малому та середньому бізнесі, адже дозволяє підприємству в особі випускника кафедри КПВ та ТМ мати сучасного інженера, який здатний конструювати обладнання за допомогою сучасних комп'ютерних методів проектування, здійснювати технічну та технологічну підготовку виробництва та провідного фахівця, що  виконує функції щодо виявлення охороноздатності об'єктів, оцінювати вартість передачі прав, проводити патентні дослідження, готувати матеріали заявок на отримання патентів та корисних моделей.

 

 

Олександр Повстяной,

доцент кафедри КПВ та ТМ