Професор кафедри ПТБ взяв участь в атестації наукових працівників

Професор кафедри ПТБ  взяв участь в атестації наукових працівників

Однією з необхідних і важливих складових розвитку освітнього процесу в Україні виступає підготовка наукових працівників. Одним із напрямків її реалізації нині є започатковане Кабінетом Міністрів України проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії. Для його здійснення створюються разові спеціалізовані вчені ради, на які й покладається відповідальність на завершальній стадії атестаційного процесу. Участь у таких радах беруть провідні науковці України.

Професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Луцького НТУ Ігор Кривов’язюк взяв участь в атестації наукових працівників у разових спеціалізованих вчених радах при Київському національному торговельно-економічному університеті (21.12.2020 р.) та Національному університеті «Львівська політехніка» (28.12.2020 р.).

У першому випадку це був привселюдний захист здобувачки Ількової Ніки Володимирівни на тему: «Регулювання інституту банкрутства в Україні», результати якого позитивно оцінені усіма учасниками атестаційного процесу. В другому випадку мав місце захист результатів дисертаційної роботи Русина-Гриника Романа Романовича на тему: «Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності», який також одностайно схвалено членами разової спецради.

В кожному разі професор Ігор Кривов’язюк запрошувався як офіційний опонент, що має наукові публікації за напрямками досліджень здобувачів не лише у фахових виданнях України, але й у провідних іноземних журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та WoS. Зокрема, лише за останні роки Ігор Кривов’язюк опублікував більше 10 статей у таких провідних іноземних журналах.

Кафедра ПТБ