ПРОВЕДЕННЯ ХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ, ЗДОБУВАЧІВ І СТУДЕНТІВ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ» У ЛУЦЬКОМУ НТУ

ПРОВЕДЕННЯ ХІ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ, ЗДОБУВАЧІВ
І СТУДЕНТІВ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ»
У ЛУЦЬКОМУ НТУ

2 грудня на базі Луцького НТУ відбулось проведення ХІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки», ініційованої кафедрою обліку і аудиту факультету обліку та фінансів нашого університету.

 

Розпочалась робота конференції із пленарного засідання, на якому завідувач кафедри обліку і аудиту нашого вузу Ірина Садовська акцентувала увагу присутніх на тому, що проведення конференції зазначеної тематики дає можливість усім учасникам не лише презентувати свої наукові напрацювання, але й виявити свої організаторські здібності під час колективної роботи задля досягнення спільного результату.

 

У вітальному слові очільник вишу Петро Савчук наголосив: «Географія конференції є надзвичайно потужною, що дає змогу реально відчути перспективні дослідження».

Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик зазначив: «Приємно, що в нашому місті є багато позитивних людей, які у майбутньому здатні змінити своєю діяльністю це життя на краще».

Проректор з науково-педагогічної роботи нашого університету Валентин Талах відзначив: «Конференція набула нетрадиційного формату як за складом учасників, так і за послідовністю дій».

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи нашого вузу Сергій Шимчук зауважив: «Приємно, що до участі в роботі конференції, що розглядає питання інтеграційних процесів нашої держави, залучене молоде покоління».

Декан факультету обліку та фінансів нашого вишу Алла Московчук, звернувшись до учасників конференції, констатувала: «Це ваша перша сходинка на шляху до майбутньої професійної діяльності».

 

Модераторами конференції були студенти нашого вузу Дарія Гуляницька та Богдан Шум.

Продовжили пленарне засідання доповіді учасників.

 

Богдан Гаврилюк із нашого вузу акцентував увагу присутніх на теорії і практиці цінової політики сільськогосподарських підприємств.

Юлія Загорійчук із Національного університету біоресурсів та природокористування України розповіла про аудиторську діяльність в Україні відповідно до директиви ЄС.

Марія Корнелюк із Брестського державного технічного університету розкрила тему «Fintech Vs. Bank».

Ольга Голячук із Національного університету біоресурсів та природокористування України зупинилася на оцінці ризиків експлуатації каскаду дніпровських водосховищ.

Юлія Саржан із Луцької ЗОШ І–ІІІ ступенів №17 окреслила особливості транзитного потенціалу Волині в умовах інтеграції до Європейського економічного простору.

Яна Гловацька із Волинського коледжу Національного університету харчових технологій доповіла про переваги та недоліки складання звітності в Україні згідно з МСФЗ.

Катерина Гученко із Брестського державного технічного університету розповіла про колекторську діяльність банку.

Марія Кіпень із нашого вишу розкрила тему, що стосується ролі типу інтелекту в професії бухгалтера.

Дмитро Якимчук із нашого університету зосередив увагу присутніх на удосконаленні документального забезпечення обліку за справедливою вартістю.

Оксана Ківель із Національного університету біоресурсів та природокористування України висвітлила тему, що стосується обліку факторингових операцій, як інструменту управління дебіторською заборгованістю.

Dorkas Mbamba із нашого вузу свою доповідь присвятила темі «Ethique professionell du comptable et du verificatteur: impact sur Lʼefficacite de la gestion».

Павло Згоранець із Шацького лісового коледжу імені Валентина Сулька розповів про туризм, як основу розвитку шацького краю.

Вікторія Лубнік із Брестського державного технічного університету акцентувала увагу на методиці прогнозування валютного курсу.

Тетяна Карпюк із нашого вишу зупинилася на особливостях імплементації вітчизняного туристичного ринку у систему світового ринку індустрії туризму.

Дарія Руденко із Брестського державного технічного університету розкрила тему «Реновації ролі банків під час розвитку Р2Р-кредитування».

Катерина Синиця із Горохівського коледжу Львівського національного аграрного університету окреслила основні проблеми та перспективи розвитку банківської системи України.

Дмитро Шафета із нашого університету доповів про зовнішню торгівлю України в умовах глобальних трансформацій.

Євгенія Липка із нашого вузу розказала про нормативно-правове забезпечення документування операцій із реактивами у бактеріологічних лабораторіях.

Анастасія Морозович із нашого вишу розкрила тему, що стосується перспектив розвитку світового ринку золота у 2018 році.

Надія Шлапак із Горохівського коледжу Львівського національного аграрного університету зосередила увагу присутніх на шляхах поліпшення обліку фінансових результатів.

Анастасія Баклан із нашого університету висвітлила проблеми та перспективи сучасного бухгалтера на ринку праці України.

Наталія Ілюшик із нашого вузу свою доповідь присвятила проблемам оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні.

Вадим Зубчик із нашого вишу акцентував увагу присутніх на особливостях обліку у професійних футбольних клубах.

Усі присутні мали змогу поставити питання доповідачам та отримати вичерпні відповіді на них.

 

П’ять цінних подарунків від Луцької міської ради отримали: Юлія Саржан, Марія Кіпень, Вікторія Лубнік, Надія Шлапак та Dorkas Mbamba.

Кращих з-поміж кращих учасників конференції було відзначено грамотами, сертифікатами та подарунками.

 

Продовжили роботу конференції секційні засідання, які відбулися у форматі круглих столів та окреслили коло основних питань щодо удосконалення теорії обліку в умовах глобалізації економіки; теоретико-методичних передумов гармонізації системи фінансового обліку; сприйняття управлінського обліку і контролю через призму філософії конструктивізму; аналітичного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання; перспектив розвитку аудиту; науково-практичного обґрунтування впровадження інформаційних технологій в обліку, аналізі та контролі; звітності підприємств, проблем обліку, контролю і аналізу; регіональних і глобальних проблем розвитку економіки; проблем підготовки фахівців економічного напряму.

Студенти факультету обліку та фінансів підготували з нагоди проведення конференції стіннівки, а також відеопредставлення.

Завершила роботу конференції цікава розважальна програма.

Проведення ХІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» у Луцькому НТУ є черговим свідченням невичерпного наукового потенціалу, який дає змогу молодим ученим, аспірантам, здобувачам та студентам виявити свої наукові здобутки, що здатні у прийдешньому сформувати надійне наукове підґрунтя для розбудови і розквіту нашої країни.

Оксана Гринюк


Детальний фотозвіт про конференцію
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1940542782829074&type=3