Результати громадського обговорення ОП «Агроінженерія»

            Результати громадського обговорення

ОП «Агроінженерія»

 

            Протягом травня-червня 2020р. професорсько-викладацький склад кафедри аграрної інженерії Луцького НТУ приймав участь та організовував ряд заходів, що стосувались громадського обговорення освітніх програм «Агроінженерія» для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Це і круглі столи, і конференції, що були проведені в on-line режимі.

            З програмами можна ознайомитись за посиланням:

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/osvitno-profesiyni-programi-2

            Зважаючи на регіональні особливості агропромислового комплексу, до участі, перш за все, було запрошено представників ЗВО західного регіону України. Це Луцький національний технічний університет, Львівський національний агарний університет, Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне). Також долучались провідні агровиробники та дилерські представництва з продажу та обслуговування сільськогосподарської техніки в регіоні: ПАТ«Ковельсільмаш», ВІЛІЯ-ТзОВ «Волиньзернопродукт», компанія «АГРОСЕМ» (м. Львів), ТзОВ «Захід-Агро-Техніка» та ін. Наукові установи були представлені Поліською філією ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»  та Волинською державною сільськогосподарською дослідною станцією Інституту картоплярства НААН України.

            Узагальнюючи, можна зробити висновки, що роботодавці хотіли б бачити випускників спеціальності 208 «Агроінженерія» кваліфікованими спеціалістами, які здатні до всебічного саморозвитку та вивчення новітніх агротехнологій. Однак, це повинні бути спеціалісти із ґрунтовними знаннями техніки, фізики, електроніки, агрономії та інших ключових дисциплін. Техніка і технології агровиробництва динамічно розвиваються і сучасний агроінженер повинен мати змогу опанувати її у короткі терміни.

            В свою чергу, заклади вищої освіти обмінювались досвідом та обговорювали навчальні плани, які б дали змогу забезпечити компетентності та програмні результати, передбачені стандартом підготовки здобувачів за спеціальністю «Агроінженерія».

            Жвава дискусія виникала серед учасників обговорення, коли розмова торкалась змісту навчальних дисциплін, форм проведення практик, адже для агроінженерів це особливо є важливим.

            Студенти вже названих ЗВО, які долучались до обговорення, висловлювали бажання отримувати нові форми навчання: тренінги, ділові ігри, електронне навчання.

            Отриманий досвід, побажання стейкхолдерів освітнього процесу, їх бачення методів підготовки спеціалістів-агроінженерів є надзвичайно цінними для формування і корегування якісних освітніх програм, які, окрім, забезпечення норм освітнього стандарту, повинні мати ще і свої регіональні особливості.

 

 

 

 

 

 

 

  

Кафедра аграрної інженерії