РЕЗУЛЬТАТИ обговорення ОП «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО» на кафедрі ТОПВ Луцького НТУ

РЕЗУЛЬТАТИ обговорення ОП «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО» на кафедрі ТОПВ Луцького НТУ

16 червня 2020 року під час засідання кафедри технологій і обладнання переробних виробництв (ТОПВ) Луцького НТУ були розглянуті результати обговорення проєкту освітньої програми (ОП) «Харчові технології та ресторанне господарство» (спеціальність 181 «Харчові технології») для другого (магістерського) рівня вищої освіти (розробники ОП: д.т.н., проф. І.М. Дударєв, к.т.н., доц. С.Г. Панасюк, к.т.н, доц. В.А. Сай), що відбулося у форматі онлайн-конференції (https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/gromadske-obgovorennya-osvitnih-program-na-kafedri-topv-luckogo-ntu) та круглого столу, а також результати опитування студентів спеціальності 181 «Харчові технології» Луцького НТУ.

Гарант ОП «Харчові технології та ресторанне господарство», д.т.н., проф. І.М. Дударєв доповів результати опитування студентів 2–4 курсів спеціальності 181 «Харчові технології» Луцького НТУ, яке було проведене кафедрою ТОПВ. За результатами опитування встановлено (рис. а), що 76,66% здобувачів планує продовжувати навчання за цією ж спеціальністю на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Студентам також було запропоновано обрати ОП, за якою вони б хотіли продовжити навчання. У анкеті було запропоновано до вибору ОП за спеціальністю 181 «Харчові технології», які впровадженні в ЗВО України, зокрема, ОП «Технології зберігання і переробки зерна», «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Технології зберігання, консервування та переробки молока», «Харчові технології», «Харчові технології та ресторанне господарство». Результати опитування вказують на те, що 83,33% студентів хотіли б продовжувати навчання за спеціальністю 181 «Харчові технології» на ОП «Харчові технології та ресторанне господарство» (рис. б).     

 

Рисунок – Результати опитування студентів:

а – відповіді на запитання: Чи плануєте Ви продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти?;

б – відповіді на запитання: За якою освітньою програмою Ви б бажали продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти?

Результати опитування студентів були схвально оцінені членами кафедри ТОПВ та усі прийшли до висновку, що ОП «Харчові технології та ресторанне господарство» є цікавою для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» Луцького НТУ.

Проєктною групою ОП «Харчові технології та ресторанне господарство» були проаналізовані та систематизовані усі зауваження і рекомендації до ОП, які спрямовані на її покращення, що були висловлені усіма стейкхолдерами під час обговорення ОП, а також проаналізовані ОП за спеціальністю 181 «Харчові технології» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, що представлені на ринку освітніх послуг України та країн Європейського Союзу, зокрема:

1) ОП «Технології в ресторанному господарстві» (Вищий навчальний заклад УКООПСПІЛКИ, «Полтавський університет економіки і торгівлі»);

2) ОП «Харчові технології» (Дніпровський національний університет ім. О. Гончара);

3) ОП «Технології зберігання і переробки зерна», «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Технології зберігання, консервування та переробки молока», «Технології в ресторанному господарстві» (Національний університет харчових технологій);

4) ОП «Інноваційні технології ресторанного бізнесу» (Одеська національна академія харчових технологій);

5) ОП «Харчові технології» (Таврійський державний агроекологічний університет);

6) ОП «Харчові технології», спеціалізація «Ресторанні технології» (Київський національний торговельно-економічний університет);

7) ОП «Харчові технології» (Вінницький національний аграрний університет);

8) Програма підготовки магістра наук з харчових технологій (Master of Science Lebensmitteltechnologie, Technische Universitat Berlin – Берлінський технічний університет, Німеччина)

https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10000000/Studiengaenge/StuPOs/Lebensmitteltech_M.Sc._2014.pdf

https://www.tu-berlin.de/fileadmin/f3/Studium___Lehre/Modulkataloge/MK_SS2020/Modulkatalog_MSc_Lebensmitteltechnologie_SoSe_2020.pdf

9) Програма підготовки магістрів за спеціалізацією «Розробка продуктів та функціональність інгредієнтів» (Specialisation Product Design and Ingridient Functionality, Wageningen University – Вагенінгенський університет, Нідерланди)

https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/master/MSc-programmes/MSc-Food-Technology/Specialisations-of-Food-Technology/Product-Design-and-Ingredient-Functionality.htm

https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/master/MSc-programmes/MSc-Food-Technology/Specialisations-of-Food-Technology/Food-Digestion-and-Health.htm

10) Програма підготовки магістрів з харчових технологій (Technologia zywnosci i zywienie czlowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Люблінський природничий університет, Польща)

https://www.up.lublin.pl/files/foodscience/2013_news/KRK/s2-zc.pdf

У результаті на засіданні кафедри ТОПВ було запропоновано внести такі зміни в проєкт ОП «Харчові технології та ресторанне господарство»:

1 Включити в ОП дисципліни професійної підготовки (обов’язкові компоненти):

1.1 Дисципліну «Науково-дослідницький практикум» з обов’язковим передбаченням у курсі тем, які стосуються сфери правового захисту інтелектуальної власності, що дозволять студентам здобути навички з підготовки документів, пов’язаних із процедурою охорони прав інтелектуальної власності (за рекомендацією представників академічної спільноти – професорсько-викладацького складу Таврійського державного агроекологічного університету ім. Д. Моторного; також ураховано, що в програмі Берлінського технічного університету є дисципліна «Експериментальне планування та оцінка харчових технологій» та в ОП Вінницького національного аграрного університету і Національного університету харчових технологій є така ж дисципліна).

1.2 Дисципліну «Математичне моделювання в техніці та технологіях» (у програмі Берлінського технічного університету є дисципліна «Моделювання та аналіз багатомасштабних процесів», в усіх ОП Національного університету харчових технологій є дисципліна «Методи оптимізації виробництва (у певній галузі)», в ОП ВНЗ УКООПСПІЛКИ, «Полтавський університет економіки і торгівлі» є дисципліна «Моделювання процесів харчових технологій», в ОП Вінницького національного аграрного університету є дисципліна «Оптимізація виробничих процесів галузі»).      

1.3 Дисципліну «Інноваційні технології харчових виробництв та ресторанного бізнесу» (за рекомендацією виробників; також у програмі Люблінського природничого університету є дисципліни «Інновації в переробці рослинної сировини», «Інновації в переробці тваринницької сировини», у програмі Берлінського технічного університету є дисципліни «Інноваційні технології виробництва їжі» та «Виробничі процеси, що стосуються конкретного продукту», в ОП ВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі», Національного університету харчових технологій та Дніпровського національного університету ім. О. Гончара є дисципліна «Інноваційні ресторанні технології»).

1.4 Дисципліну «Інжиніринг харчових виробництв та ресторанного бізнесу» (за рекомендацією виробників; також у програмі Берлінського технічного університету є дисципліна «Техніка харчових процесів», в ОП Київського національного торговельно-економічного університету є дисципліна «Інжиніринг ресторанних технологій», в ОП Національного університету харчових технологій є дисципліна «Інжиніринг у ресторанному бізнесі»).

1.5 Дисципліну «Експертиза продовольчих товарів» (у програмі Вагенінгенського університету є дисципліни «Властивості продуктів та побажання споживачів», «Сенсорне сприйняття та вибір споживача», в ОП Дніпровського національного університету ім. О. Гончара є дисципліна «Експертиза безпечності харчової продукції», в ОП Національного університету харчових технологій є дисципліни «Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів» та «Експертиза харчових продуктів»).

2 Включити в ОП дисципліни загальної підготовки (обов’язкові компоненти):

2.1 Дисципліну «Методика викладання у ЗВО» з обов’язковим передбаченням у курсі тем, які стосуються основ лідерства та ораторського мистецтва, що дозволять студентам здобути soft skills (за побажаннями студентів; також ураховано, що в ОП Дніпровського національного університету ім. О. Гончара є дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі», в ОП Таврійського державного агроекологічного університету ім. Д. Моторного є дисципліна «Методика викладання у ВНЗ», в ОП Київського національного торговельно-економічного університету є дисципліна «Методика викладання в закладах вищої освіти»).

2.2 Дисципліну «Іноземна мова за професійним спрямуванням» з обов’язковим набуттям навичок (soft skills) презентувати результати своєї роботи іноземною мовою (за побажаннями студентів; також ураховано, що в переважній більшості ОП ЗВО України за спеціальністю 181 «Харчові технології» для другого (магістерського) рівня вищої освіти передбачено вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням).

3 Включити в ОП професійні дисципліни вільного вибору (вибіркові компоненти):

3.1 Дисципліну «Бізнес планування в ресторанному господарстві» з обов’язковим передбаченням у курсі тем, які стосуються ресторанного креативу, вміння вести ділові переговори, стратегічного маркетингу у ресторанному бізнесі, PR-технологій в ресторанному бізнесі, що дозволять студентам здобути soft skills (за побажаннями студентів та представників ресторанного бізнесу; також ураховано, що в ОП Національного університету харчових технологій є дисципліни «PR-технології в ресторанному господарстві» та «Бізнес планування у ресторанному господарстві», в ОП Київського національного торговельно-економічного університету є дисципліни «Ресторанний креатив» «Стратегічний маркетинг у ресторанному бізнесі»).

3.2 Дисципліну «Проєктування закладів ресторанного господарства» (за побажаннями стейкхолдерів; також ураховано, що в ОП Київського національного торговельно-економічного університету є така ж дисципліна).

3.3 Дисципліну «Методи контролю якості продукції в галузі» (за побажаннями стейкхолдерів; також ураховано, що в програмі Вагенінгенського університету є дисципліна «Принципи управління якістю харчових продуктів», в програмі Люблінського природничого університету є дисципліни «Якість та харчові технології» та «Безпека харчових продуктів», в ОП Дніпровського національного університету ім. О. Гончара є дисципліна «Контроль якості та безпеки продукції в галузі»).

3.4 Дисципліну «Рециклінг у галузі» (за рекомендацією виробників; також в ОП Національного університету харчових технологій є дисципліна «Наукові основи безвідходних технологій відновлювальної сировини»).

3.5 Дисципліну «Сучасні способи зберігання і транспортування харчової сировини та продукції» (за рекомендацією виробників).

3.6 Дисципліну «Дослідження технологічних систем» (за рекомендацією професорсько-викладацького складу Луцького НТУ).

На засіданні кафедри ТОПВ виступили усі її члени та підтримали необхідність внесення змін у проєкт ОП «Харчові технології та ресторанне господарство» (спеціальність 181 «Харчові технології») для другого (магістерського) рівня вищої освіти, оскільки вони враховують пропозиції стейкхолдерів і спрямовані на покращення ОП. Кафедра ТОПВ одноголосно підтримала ОП «Харчові технології та ресторанне господарство» із внесеними змінами.  

Також усі присутні на засіданні відзначили необхідність активізації діяльності у напрямі впровадження для студентів ОП дуальної освіти, оскільки така рекомендація була від усіх стейкхолдерів.

 

Підготував Ігор Дударєв